Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Offentlige Finanser, Økonomisk Statistik
Lars Dejgaard
39 17 35 34

ldg@dst.dk

Hent som PDF

Husholdningernes formue i fast ejendom

Der er sammenlignelighed over tid. Dog skal man være opmærksom på, at tallene er opgjort i løbende priser. Der er ikke kendskab til en individbaseret opgørelse af husholdningernes formue i faste ejendom, der kan sammenlignes med den danske. Tal for husholdningernes samlede formue i fast ejendom offentliggøres også i Nyt fra Danmarks Statistik og Efterretning for nationalregnskabets finansielle konti, som publiceres i juni og september.

International sammenlignelighed

Der er ikke kendskab til en individbaseret opgørelse af husholdningernes formue i faste ejendom, der kan sammenlignes med den danske.

Sammenlignelighed over tid

Der er sammenlignelighed over tid. Dog skal man være opmærksom på, at tallene er opgjort i løbende priser. Løbende priser tager ikke højde for inflation og den generelle prisudvikling i samfundet. Det vil sige at det kan blive svært at sammenligne meningsfuldt over længere perioder. Perioden 2006-2012 er baseret på den offentlige ejendomsvurdering fra 2013 som er nogenlunde den samme som for perioden 2013 og frem. Andelsbolig populationen er baseret på andelshavere i 2010 for perioden 2004-2009.

Sammenhæng med anden statistik

Tal for husholdningernes samlede formue i fast ejendom indgår også i nogle versioner af NYT for Nationalregnskabets finansielle konti. Ligeledes indgår tal for husholdningernes formue som et komponent i Familiernes formue og gæld som udkommer hvert år i december. Der er dog tale om en bredere population i Formue og gældsstatistikkerne (inkluderer kommandit- og interessentselskaber som ikke er med i husholdningernes formue i Fast ejendom).

Intern konsistens

Ikke relevant på nuværende tidspunkt