Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Offentlige Finanser, Økonomisk Statistik
Lars Dejgaard
39 17 35 34

ldg@dst.dk

Hent som PDF

Husholdningernes formue i fast ejendom

Statistikken anvendes fortrinsvis til strukturbelysning boligmarkedet og fordelingsanalyser af husholdningernes formuer, idet statistikken indeholder informationer på et meget detaljeret niveau. Men statistikken anvendes også på aggregeret form i sammenhæng med mere overordnede samfundsøkonomiske statistikker, så som nationalregnskabet.

Brugerbehov

Brugerne er ministerier, politikere, interesseorganisationer, pressen, private virksomheder og privatpersoner, som ønsker at følge udviklingen i husholdningernes formue i fast ejendom. Statistikken anvendes således i bredt omfang af både forskere, ministerier, interesseorganisationer, politikere, presse og borgere i almindelighed.

Brugertilfredshed

Der findes ikke noget bruger- eller kontaktudvalg for denne statistik, brugerne tager normalt direkte kontakt til statistikansvarlige ved spørgsmål eller kommentarer.

Fuldstændighed af data

Ikke relevant for denne statistik