Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Privatøkonomi og Velfærd, Personstatistik
Nadine Hollmann
39 17 36 84

nho@dst.dk

Hent som PDF

Handicap og udsatte (voksne)

Statistikkens aktuelle tidsserie er sammenlignelig fra 1. kvartal 2015 til 4. kvartal 2020. Statistikken kan bedst sammenlignes med de data om handicapydelser, som tidligere blev indberettet til Den Sociale Ressourceopgørelse. Data kan ikke umiddelbart sammenlignes direkte med international statistik.

International sammenlignelighed

Statistikken kan ikke umiddelbart sammenlignes direkte med nogen anden international statistik, da de ydelser, som indgår i statistikken, er defineret ud fra dansk lovgivning.

Sammenlignelighed over tid

Tidsserien kan bedst sammenlignes med tidligere udgivne data på handicapområdet. Disse data kan findes i tabellerne RESV01 til RESV05, som findes i Danmarks Statistiks statistikbank. Tabellerne er lavet på baggrund af summariske indberettede oplysninger, indberettet årligt af kommunerne. Her skal man dog være opmærksom på, at der reelt er et databrud på nogle tidsserier. Der er databrud mellem Den Sociale Ressourceopgørelse og den foreliggende udgivelse grundet forskelle i opgørelsesmetoderne. Den væsentligste forskel er, at data i den foreliggende handicapstatistik er opgjort på CPR-niveau. En anden forskel er, at data til statistikken om handicap og udsatte (voksne) er indberettet af handlekommunen for den enkelte ydelse, og ikke betalingskommunen, hvilket er tilfældet i Den Sociale Ressourceopgørelse. Dette kan betyde store forskelle i antallet af sager for den enkelte kommune. Grundet den manglende dækning i statistikken om handicap og udsatte (voksne), kan man ikke sammenligne de tidligere landstotaler med den nuværende udgivelse. Fordi nogle kommuner ikke har godkendt alle data i den periode, som registret dækker, skal man være varsom med at sammenligne de summerede tal for alle kommuner over alle kvartaler. I alt 93 kommuner har godkendt data i forbindelse med denne udgivelse. 63 af disse kommuner indgår med data i hele udgivelsesperioden.

Sammenhæng med anden statistik

Danmarks Statistik er ikke bekendt med anden statistik på området.

Intern konsistens

Data vurderes til at have en høj grad af intern konsistens.