Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Privatøkonomi og Velfærd, Personstatistik
Nadine Hollmann
39 17 36 84

nho@dst.dk

Hent som PDF

Handicap og udsatte (voksne)

Statistikken er relevant for bl.a. ministerier, forskere og handicaporganisationer, som grundlag for analyser af udviklingen i antallet af tildelte ydelser og ydelsesmodtagernes karakteristika og levevilkår.

Brugerbehov

Behovet blandt brugere af statistikken er primært at kunne opgøre udviklingen i antallet af tildelte ydelser og at tilkoble informationer om ydelsesmodtagernes baggrund, dette blandt andet for at belyse, hvilke effekter de tildelte ydelser har på borgernes livssituation.

Brugere af statistikken er bl.a. ministerier, forskere og handicaporganisationer.

I statistikken er indeholdt de personer, der modtager de udvalgte ydelser efter Lov om Social Service på grund af et handicap eller udsathed. Ikke alle personer med et handicap modtager en af disse ydelser og derfor er statistikkens definition af handicap begrænset i forhold til, hvordan mange forskere og handicaporganisationer definerer et handicap.

Brugertilfredshed

Brugertilfredsheden har endnu ikke været evalueret.

Fuldstændighed af data

Ikke relevant for denne statistik.