Gå til sidens indhold

Genbrugshjælpemidler

Kontaktinfo

Social og Sundhed, Personstatistik
Birgitte Lundstrøm
39 17 34 01

bls@dst.dk

Hent statistikdokumentation som pdf

Genbrugshjælpemidler 2022

Formålet med statistikken Genbrugshjælpemidler er at belyse kommunernes udlån af genbrugshjælpemidler fra kommunernes hjælpemiddeldepoter. Der er tale om genbrugshjælpemidler tildelt efter udvalgte paragraffer i Serviceloven, Arbejdsmiljøloven og Sundhedsloven. Statistikken anvendes til at redegøre for, hvor mange personer, der får udleveret et genbrugshjælpemiddel samt for typen af hjælpemidler, der udleveres. Statistikken er under udvikling og forventes offentliggjort årligt og første gang i 2023.

Indhold

Statistikken om genbrugshjælpemidler er en årlig opgørelse af genbrugshjælpemidler, der er tildelt efter udvalgte paragraffer i Serviceloven, Arbejdsmiljøloven og Sundhedsloven. Statistikken indeholder informationer om, hvor mange genbrugshjælpemidler, der er udleveret samt typen af genbrugshjælpemidler. Derudover er der oplysninger om antal personer, som har fået udleveret et genbrugshjælpemiddel. Statistikken kan opdeles på kommuner, alder og køn.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data til statistikken om genbrugshjælpemidler indsamles kvartalsvist fra kommunerne via automatiske indberetninger fra fagsystemerne eller via en webbaseret indberetningsløsning. De indsamlede data gennemgår en fejlsøgningsprocedure, hvor kommunerne modtager aggregerede data, som de skal godkende. Når data er valideret af kommunerne og endeligt godkendt, bearbejder Danmarks Statistik indberetningerne og fjerner ugyldige data.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken er relevant for bl.a. ministerier, forskere, interesseorganisationer og kommuner og som grundlag for analyser af udviklingen i antallet af tildelte genbrugshjælpemidler samt karakteristika for modtagere af genbrugshjælpemidler.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Denne udgivelse sker på baggrund af data fra 97 kommuner, hvor 87 har godkendt alle data. Præcision og pålidelighed er primært påvirket af mangelfulde indberetninger fra kommunerne. Det kan bl.a. skyldes, at kommunerne oplever tekniske udfordringer med opsætningen af de system-til-systemløsninger, som anvendes til dataindberetning.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken udgives årligt uden forsinkelser i forhold til planlagte udgivelsestider.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken offentliggøres for første gang ultimo september 2023, og der er derfor ikke offentliggjort sammenlignelige data. Data kan ikke umiddelbart sammenlignes direkte med international statistik.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Forskere og andre analytikere fra autoriserede forskningsinstitutioner, kan få adgang til statistikkens Micro-data gennem Danmarks Statistiks Forskerordning. Endvidere vil data være tilgængelige via DST Consulting til skræddersyede statistiske serviceopgaver.

Læs mere om tilgængelighed