Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Priser og Forbrug, Økonomisk Statistik
Zdravka Bosanac
39 17 34 46

zbo@dst.dk

Hent som PDF

Forbrugerforventninger

En central bruger er EU's generaldirektorat for økonomi og finanser (ECFIN), som modtager detaljerede tabeller for alle spørgsmål, og som bl.a. offentliggør både sæsonudjævnede og ikke sæsonudjævnede forbrugertillidsindikatorer for alle medlemslandene. Tallene nyder gennemgående også stor interesse i dagspressen. Resultaterne fra undersøgelsen anvendes ligeledes til at vurdere konjunkturudviklingen og befolkningens forbrugslyst og forbrugsevne, samt som konjunkturindikator i økonomiske analyser til forecast af økonomisk udvikling.

Brugerbehov

En central bruger er EU's generaldirektorat for økonomi og finanser (ECFIN), som modtager detaljerede tabeller for alle spørgsmål, og som bl.a. offentliggør både sæsonudjævnede og ikke sæsonudjævnede forbrugertillidsindikatorer for alle medlemslandene. Tallene nyder gennemgående også stor interesse i dagspressen. Resultaterne fra undersøgelsen anvendes ligeledes til at vurdere konjunkturudviklingen og befolkningens forbrugslyst og forbrugsevne, samt som konjunkturindikator i økonomiske analyser til forecast af økonomisk udvikling. Fra januar 2005 leverer Danmarks Statistik nettotal og indikatorer til EU (ECFIN).

Brugertilfredshed

Kan ikke måles, men der er et stort antal presseomtaler. Danmarks Statistik leverer data for forbrugerforventninger til Finansministeriet via lovmodellen og forskere fx fra CBS. Der er ikke kommet ønsker om ændringer til statistikken fra disse brugere.

Fuldstændighed af data

Data, der offentliggøres opfylder fuldstændigt krav fra EU-guidelines. Forbrugerstillidsindikator kan dog opgøres på flere måder, afhængig af hvad er formålet med indikatoren.: at følge/forudsige vækst i privatforbruget eller at følge/forudsige en generel udvikling i den økonomiske situation, både når det gælder familiens og Danmarks økonomiske situation. Eurostats forbrugertillid er baseret på lidt anderledes sammensætning af spørgsmål end den nuværende i Danmark. Derfor er de overordnede forbrugertillidsindikatorer opgjort i Danmark og i Eurostat ikke direkte sammenlignelige, hvorimod alle delindikatorer er direkte sammenlignelige.