Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Annemette Lindhardt Olsen
39 17 30 13

alo@dst.dk

Hent som PDF

Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg

Der udføres nogle kontroller i Danmarks Statistik af de indsamlede resultater. Hvis noget ser mærkeligt ud, kontaktes den relevante kommune. Der laves kun rettelser, hvis kommune bekræfter, at der er tale om fejl.

Kilder

Der er kommunerne, der er ansvarlige for at organisere valghandlingen og optælle stemmer mv. Via KMD videreformidles resultater elektronisk fra kommunerne til Danmarks Statistik. På valgaftenen får Danmarks Statistik dog også telefonisk indberetning af resultater. I tiden op til et valg er der også brug for oplysninger omkring opstillede kandidater. Her samarbejdes der med Social- og Indenrigsministeriet for at få disse oplysninger på plads. Ved folketingsvalg modtager Social- og Indenrigsministeriet oplysninger om kandidatopstillinger fra statsforvaltningerne og Bornholms Kommune. Ved Europa-Parlamentsvalg er Social- og Indenrigsministeriet selv den ansvarlige myndighed, der får oplysninger om kandidatoplysninger direkte fra kandidater og partier. I begge tilfælde videreformidler Social- og Indenrigsministeriet oplysningerne til Danmarks Statistik.

Indsamlingshyppighed

Data indsamles, når der er et landsdækkende valg.

Indsamlingsmetode

Elektroniske data via KMD, som er kommunernes IT-leverandør vedrørende valg. På valgaftenen anvendes der også telefonisk indberetning.

Datavalidering

Der udføres nogle kontroller i Danmarks Statistik af de indsamlede resultater. Hvis noget ser mærkeligt ud, kontaktes den relevante kommune. Der laves kun rettelser, hvis kommune bekræfter, at der er tale om fejl.

Databehandling

Ikke relevant for denne statistik.

Korrektion

Ikke relevant for denne statistik.