Gå til sidens indhold

Aktualitet og punktlighed

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Annemette Lindhardt Olsen
39 17 30 13

alo@dst.dk

Hent som PDF

Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg

Hurtig offentliggørelse af resultater er i sagens natur vigtig, når det gælder valgresultater. På valgaftenen offentliggøres resultaterne i takt med, at de indsamles. Fintællingsresultater offentliggøres også i takt med, at de indsamles. De første fintællingsresultater kommer typisk om formiddagen dagen efter et valg og de sidste kommer sent på aftenen.

Udgivelsestid for foreløbige og endelige tal

Valgresultater offentliggøres løbende på selve valgaftenen på valghjemmesiden. Fintællingsresultater offentliggøres løbende fra dagen efter et valg og ca. 4-5 dage frem. Danmarks Statistik har også en kontrolfunktion vedr. fintællingsresultaterne. Typisk vil et foreløbigt fintællingsresultat være klart allerede sent dagen efter et valg. Et fintællingsresultat, hvor Danmarks Statistik har kontrolleret og godkendt alle 92 opstillingskredse, vil typisk foreligge 4-5 dage efter et valg.

Publikationspunktlighed

Ikke relevant for denne statistik.