Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Annemette Lindhardt Olsen
39 17 30 13

alo@dst.dk

Hent som PDF

Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg

Danmarks Statistik har en valghjemmeside. Her formidles alle resultater, publikationer mv., som er relevante i forbindelse med et valg. Der findes resultater opgjort på både hele landet, landsdele (3), storkredse (10), opstillingskredse (92) og afstemningsområder. Der findes også detaljerede tabeller i Statistikbanken under Valg. Disse bliver dog først lavet nogle uger efter et valg.

Indholdsbeskrivelse

Danmarks Statistik har en valghjemmeside. Her formidles alle resultater, publikationer mv., som er relevante i forbindelse med et valg. Der findes resultater opgjort på både hele landet, landsdele (3), storkredse (10), opstillingskredse (92) og afstemningsområder. Der findes også detaljerede tabeller i Statistikbanken under Valg. Disse bliver dog først lavet nogle uger efter et valg

På den særlige hjemmeside findes opgørelser af mandatfordeling for folketingsvalg, og der er også en opgørelse af valgte kandidater og stedfortrædere.

I statistikbanken er det muligt at få alle relevante stemmetal opgjort hele ned på afstemningsområdeniveau.

Grupperinger og klassifikationer

Ikke relevant for denne statistik.

Sektordækning

Ikke relevant for denne statistik.

Begreber og definitioner

Landsdel: Danmark er valgteknisk indelt i tre landsdele: Hovedstaden, Sjælland-Syddanmark og Midtjylland-Nordjylland.

Storkreds: De tre landsdele i Danmarks valgstruktur er inddelt i 10 storkredse.

Opstillingskreds: De 10 storkredse i Danmarks valgstruktur er yderligere inddelt i 92 opstillingskredse.

Afstemningsområde: De 92 opstillingskredse kan yderligere opdeles i et antal afstemningsområder. Opdeling på afstemningsområder ændrer sig fra valg til valg.

Partistemmer: Stemmer afgivet til et parti og ikke til en specifik kandidat i partiet.

Personlige stemmer: Stemmer afgivet til en specifik kandidat.

Ugyldige stemmer: Stemmer som er afgivet men er blevet erklæret ugyldige. De tæller som afgivne stemmer men tildeles ikke noget parti eller nogen kandidater.

Enheder

Valgresultater offentliggøres for hele landet, landsdele, storkredse, opstillingskredse og afstemningsområder.

Population

Den statistiske population for denne statistik er antallet af stemmer givet ved valget fordelt på partier, personer og ugyldige stemmer.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

For folketingsvalg fra 2007 og frem og for alle folkeafstemninger og Europa-Parlamentsvalg fra 2009 og frem.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Stemmer.

Referencetid

01-01-2019 - 31-12-2019

Hyppighed

Hyppigheden og eksakte tidspunkter for valg afhænger af politiske beslutninger. Der vil minimum være et folketingsvalg hvert fjerde år og et Europa-Parlamentsvalg hvert femte år, mens folkeafstemningers hyppighed ikke kan forudsiges.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Ikke relevant for denne statistik.

Indberetningsbyrde

Ikke relevant for denne statistik.

Øvrige oplysninger

Danmarks Statistik laver valgopgørelser på vegne af Social- og Indenrigsministeriet. For spørgsmål af juridisk karakter, der ikke vedrører beregninger mv., bør Social- og Indenrigsministeriet kontaktes.