Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Offentlige Finanser, Økonomisk statistik
Stefan Koch Olsen
51 23 92 17

sto@dst.dk

Hent som PDF

Finansielle konti for offentlig forvaltning og service

Statistikken er udarbejdet på årsbasis siden 2001 og kvartalsvis siden ultimo juni 2002 og er i sin nuværende form korrigeret for brud og sammenlignelig fra 1. kvartal 1995 og frem. Statistikken udarbejdes efter fælleseuropæiske guidelines og er derfor sammenlignelig med statistikker fra andre lande, der offentliggøres af Eurostat og OECD.

International sammenlignelighed

Internationalt set findes en høj grad af sammenlignelighed i forhold til andre landes nationalregnskaber, da det danske nationalregnskab er udarbejdet i henhold til ESA 2010-retningslinierne.

Sammenlignelighed over tid

Statistikken er udarbejdet på årsbasis siden 2001og kvartalsvis siden ultimo juni 2002 og er i sin nuværende form korrigeret for brud og dermed sammenlignelig fra 1. kvartal 1995 og frem. Statistikken udarbejdes efter fælleseuropæiske guidelines og er derfor sammenlignelig med statistikker fra andre lande, der offentliggøres af Eurostat og OECD. I forbindelse med hovedrevisionen af nationalregnskabet i 2014, som omfattede en større data- og metoderevision, blev dataserien revideret tilbage til 1. kvartal 1995. Statistiske begreber og opgørelsesmetoder følger ESA 2010.

Sammenhæng med anden statistik

Finansielle konti for offentlig forvaltning og service anvender den sektorgruppering, der er foreskrevet i ESA 2010, hvilket giver en høj grad af sammenlignelighed over tid med såvel danske som udenlandske nationalregnskaber. Statistikkens grunddata og resultater anvendes og er helt central for statistikkerne ”Danmarks ØMU-gæld og ØMU-saldo” samt ”Offentligt underskud og gæld i EU”. Finansielle konti for offentlig forvaltning og service adskiller sig fra disse opgørelser, dels ved at være opgjort i markedsværdi, og dels ved at udtrykke et finansielt nettogældsbegreb, hvor den offentlige finansielle formue er modregnet.

Intern konsistens

Der er fuld intern konsistens i datasættet.