Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Priser og Forbrug, Økonomisk Statistik
Martin Sædholm Nielsen
39 17 30 05

mne@dst.dk

Hent som PDF

EU-harmoniseret forbrugerprisindeks (HICP samt HICP-CT)

Statistikken er direkte sammenlignelig med andre landes opgørelser af HICP. Med HICP kan inflationsraten i de enkelte lande sammenlignes direkte. Derudover er HICP relateret til nettoprisindekset og det danske forbrugerprisindeks (FPI).

Fra jan. 2001 er den eneste forskel mellem FPI og HICP dækningen af varer og tjenester, idet ejerboliger kun indgår i FPI men ikke i HICP, mens fra jan.-dec. 2000 indgår både ejerboliger og privathospitaler i FPI og ikke i HICP. Før jan. 2000 er der også beregningsmæssige og metodiske forskelle samt forskelle med hensyn til dækningen af varer og tjenester.

International sammenlignelighed

Det danske HICP er direkte sammenligneligt med de HICP'er, der opgøres af andre europæiske lande efter de samme EU-forordninger.

Sammenlignelighed over tid

Statistikken er i princippet fuldt sammenlignelig siden januar 2001. Der skal ved sammenligning over længere perioder dog tages højde for, at vægtskifte og den løbende opdatering af stikprøven gør, at det ikke er den samme kurv af varer og tjenester, der sammenlignes.

Før januar 2001 indgik privathospitaler ikke i HICP. Før januar 2000 er der flere forskelle over tid med hensyn til dækningen af varer og tjenester.

En samlet oversigt over vægtgrundlag for forbruger- og nettoprisindekset samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks fra 1991 til i dag kan ses i det samlede vægtgrundlag .

Sammenhæng med anden statistik

Statistikken er direkte sammenlignelig med andre landes opgørelser af HICP. Derudover er HICP relateret til nettoprisindekset og det danske forbrugerprisindeks. Fra januar 2001 er den eneste forskel mellem det nationale forbrugerprisindeks og HICP dækningen af varer og tjenester, idet ejerboliger kun indgår i forbrugerprisindekset og ikke i HICP. Fra januar til december 2000 er den eneste forskel mellem det nationale forbrugerprisindeks og HICP, at både ejerboliger og privathospitaler kun indgår i forbrugerprisindekset og ikke i HICP. Før januar 2000 er der også beregningsmæssige og metodiske forskelle mellem de to indeks ligesom der er flere forskelle med hensyn til dækningen af varer og tjenester. I forhold til nettoprisindekset er der derudover forskel med hensyn til det anvendte prisbegreb og vægtningen.

Intern konsistens

Datasættet er konsistent.