Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Priser og Forbrug, Økonomisk Statistik
Martin Sædholm Nielsen
39 17 30 05

mne@dst.dk

Hent som PDF

EU-harmoniseret forbrugerprisindeks (HICP samt HICP-CT)

HICP anses generelt som en troværdig statistik, hvilket understøttes af brugernes udmeldinger og vurderinger.

Centrale brugere er bl.a. Den Europæiske Centralbank, EU-Kommissionen, Finansministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Nationalbanken samt banker og andre finansielle virksomheder.

Brugerbehov

Brugerne af HICP er primært Den Europæiske Centralbank, EU-kommissionen, Erhvervs- og Økonomiministeriet og Nationalbanken. Da HICP i alle lande er opgjort på et sammenligneligt grundlag, anvendes tallene primært, hvor der er behov for sammenlignelige opgørelser af udviklingen i forbrugerpriserne.

Brugertilfredshed

De væsentligste brugere har mulighed for at give feedback på et årligt kontaktudvalgsmøde.

Derudover undersøger Eurostat løbende Danmarks Statistiks overholdelse af kravene i HICP-forordningerne.

Der er ikke gennemført brugertilfredshedsundersøgelser.

Fuldstændighed af data

Det danske HICP efterlever kravene i HICP-forordningerne, hvilket også gælder krav til data. Eurostat udarbejder rapporter over EU-landenes efterlevelse af HICP-forordningerne, og disse rapporter kan findes her: Compliance monitoring.