Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Nationalregnskab, Økonomisk statistik
Thomas Eisler
39 17 30 68

tme@dst.dk

Hent som PDF

Energiregnskab for Danmark

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Der er en publikation knyttet til offentliggørelse af energiregnskabet, NYT-artiklen " Energiregnskab for Danmark". Herudover indgår Energiregnskab i Statistisk Tiårsoversigt. Energiregnskabet som matricer i Excel, SAS, GAUSS og GAMS offentliggøres på hjemmesiden samtidig med offentliggørelsen i Statistikbanken.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Emneside for Energi og emissioner findes her:

Publikationer

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Energi og Emissioner i følgende tabeller:

  • ENE2HA: Energiregnskab i fælles enheder (detaljeret) efter anvendelse, energitype og tid
  • ENE3H: Bruttoenergiforbrug i fælles enheder efter branche, energitype og tid
  • ENE1HO: Energiregnskab i specifikke enheder (oversigt) efter tilgang og anvendelse, energitype og tid
  • ENE1HT: Energiregnskab i specifikke enheder (detaljeret) efter tilgang, energitype og tid
  • ENE1HA: Energiregnskab i specifikke enheder (detaljeret) efter anvendelse, energitype og tid
  • ENE2HO: Energiregnskab i fælles enheder (oversigt) efter tilgang og anvendelse, energitype og tid
  • ENE2HT: Energiregnskab i fælles enheder (detaljeret) efter tilgang, energitype og tid
  • LABY33: Nøgletalstabel for energiforbrug og -produktion efter kommunegruppe, indikator og enhed
  • SDG07021: Vedvarende energis andel af det samlede bruttoenergiforbrug

Adgang til mikrodata

Data er offentliggjort på det mest detaljerede niveau tilgængelig. Det er ikke adgang til mikrodata.

Anden tilgængelighed

Energiregnskabet leverer data til emissionsregnskabet og nationalregnskabet. Den interne leverance til nationalregnskabet indeholder desuden opgørelse af energiregnskabet i økonomiske værdier.

Diskretioneringspolitik

Danmarks Statistiks diskretioneringspolitik følges.

Diskretionering og databehandling

Data offentliggøres på et niveau, der ikke nødvendiggør diskretionering.

Reference til metodedokumenter

En generel beskrivelse af sammenhængen mellem miljøregnskab og nationalregnskab findes i "System of Environmental-Economic Accounting Central Framework". (White cover publication). Forenede Nationer m.fl. 2012. SEEA CF

Et metodenotat for tabellen LABY 33 (Nøgletalstabel for energiforbrug og -produktion efter kommunegruppe, indikator og enhed) findes her.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.