Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Nationalregnskab, Økonomisk statistik
Thomas Eisler
39 17 30 68

tme@dst.dk

Hent som PDF

Energiregnskab for Danmark

Energiregnskabet anvendes af ministerier, styrelser og interesseorganisationer, som led i overvågningen af energipolitiske tiltag. Herudover anvendes energiregnskabet internt i Danmarks Statistik som grundlag for en del af nationalregnskabets varebalancesystem, som grundlag for beregninger af udslip til luft og som grundlag for input-output modelbaserede analyser.

Brugerbehov

Energiregnskabet anvendes af ministerier, styrelser og interesseorganisationer, som led i overvågningen af energipolitiske tiltag. Internt i Danmarks Statistik anvendes energiregnskabet som grundlag for en del af nationalregnskabets varebalancesystem, som grundlag for beregninger af udslip til luft (fx. CO2), der offentliggøres som en del af Danmarks Statistiks miljøøkonomiske regnskab for Danmark. Energiregnskabet indgår desuden i datagrundlaget for den miljø- og klimaøkonomiske model GrønREFORM, der er udviklet af DREAM.

Brugertilfredshed

Kontaktudvalg for miljøøkonomiske regnskaber og statistikker holder mindst et møde om året. Hele eller dele af udvalgets møder har seminarform, hvor der kan være flere deltagere fra de institutioner, der er repræsenteret i udvalget. Du kan se hvilke institutioner, der repræsenteret på Kontaktudvalg for miljøøkonomiske regnskaber og statistikker. Information om brugertilfredshed indsamles ikke separat, men brugernes behov og tilfredshed diskuteres i dette kontaktudvalg.

Fuldstændighed af data

Data er fuldstændig.