Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Nationalregnskab, Økonomisk statistik
Thomas Eisler
39 17 30 68

tme@dst.dk

Hent som PDF

Energiregnskab for Danmark

Energiregnskabet anvendes af ministerier, styrelser og interesseorganisationer, som led i overvågningen af energipolitiske tiltag. Herudover anvendes energiregnskabet internt i Danmarks Statistik som grundlag for en del af nationalregnskabets varebalancesystem, som grundlag for emissionsregnskabet og som grundlag for input-output modelbaserede analyser.

Brugerbehov

Energiregnskabet anvendes af ministerier, styrelser og interesseorganisationer, som led i overvågningen af energipolitiske tiltag. Internt i Danmarks Statistik anvendes energiregnskabet som grundlag for en del af nationalregnskabets varebalancesystem, som grundlag for beregninger af udslip til luft (fx. CO2), der offentliggøres som en del af Danmarks Statistiks miljøøkonomiske regnskab for Danmark. Energiregnskabet indgår desuden i datagrundlaget for den miljø- og klimaøkonomiske model GrønREFORM, der er udviklet af DREAM.

Brugertilfredshed

Energiregnskabet drøftes med væsentlige ekspertbrugere i Ekspertudvalg for MiljøØkonomiske Regnskaber og Statistikker, EMØRS og med centrale interessenter i det Rådgivende Udvalg for Statistik og Data om Grøn Omstilling, RUGO. Information om brugertilfredshed indsamles ikke separat, men brugernes behov og tilfredshed diskuteres i ekspertudvalget og det rådgivende udvalg.

Fuldstændighed af data

Data er fuldstændig.