Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Isabell Bang Christensen
39 17 33 06

ibc@dst.dk

Hent som PDF

Dømte personer

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under Dømte personer. Derudover indgår statistikken i publikationerne om Kriminalitet, Indvandrere i Danmark (fra og med 2005). Se mere på statistikkens Emneside.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Der er udgives ingen særskilt Nyt for denne statistik.

Publikationer

Statistikken indgår i publikationen Kriminalitet, Indvandrere i Danmark.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnerne i følgende tabeller: - STRAFNA3: Skyldige personer efter køn, alder, oprindelsesland og tid - STRAFNA4: Skyldige personer efter overtrædelsens art, oprindelsesland og tid - STRAFNA5: Skyldige personer efter oprindelsesland, afgørelsestype og tid - STRAFNA6: Skyldige personer efter område, køn, alder, national oprindelse og tid - STRAFNA7: Skyldige personer efter område, overtrædelsens art og tid - STRAFNA8: Skyldige personer efter område, afgørelsestype og tid - STRAFNA9: Skyldige personer efter køn, alder, herkomst og tid - STRFNA10: Skyldige personer efter herkomst, overtrædelsens art og tid - STRFNA11: Skyldige personer efter herkomst, afgørelsestype og tid - STRFNA12-14 - STRFNA20-29

Adgang til mikrodata

Data om dømte personer opbevares som færdigbearbejdede datasæt med samtlige grundoplysninger på individniveau. Forskere og andre analytikere fra autoriserede forskningsinstitutioner, kan få adgang til statistikkens afidentificerede mikrodata gennem Danmarks Statistiks Forskerordning. Alle identifikationsoplysninger som personnummer og journalnummer er fjernet.

Anden tilgængelighed

Statistikkens anonymiserede grunddata stilles til rådighed for serviceopgaver mod betaling. Læs mere om skræddersyede løsninger eller få flere oplysninger ved at kontakte DST Consulting.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

I statistikken om Dømte personer fordeles ikke på andre personkarakteristika end kommune, køn, alder, herkomst og statsborgerskab. Hermed sikres, at der ikke offentliggøres oplysninger, der kan henføres til enkeltpersoner.

Reference til metodedokumenter

Den anvendte metode i beregningen af de standardiserede kriminalitetsindeks kan ses i dette notat: Beskrivelse indirekte standardisering.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.