Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Isabell Bang Christensen
39 17 33 06

ibc@dst.dk

Hent som PDF

Dømte personer

Data om domme fra Danmarks Statistiks register over strafferetlige afgørelser kobles med oplysninger fra Danmarks Statistiks befolkningsstatistikregister og med data fra Danmarks Statistiks indkomststatistikregister.

Statistikken er baseret på allerede validerede data, men for centrale variable foretages en sandsynlighedskontrol hvor resultaterne sammenlignes med data fra året før.

Kilder

Statistikkens oplysninger om domme omfatter alle domme, der er registreres i Rigspolitiets Centrale Kriminalregister. Oplysningerne samles i Danmarks Statistiks register over strafferetlige afgørelser som kobles med oplysninger fra Danmarks Statistiks befolkningsstatistikregister og Danmarks Statistiks indkomststatistikregister.

Indsamlingshyppighed

Årligt.

Indsamlingsmetode

Data til denne statistik indhentes fra administrative registre.

Datavalidering

Data til statistikken er trukket fra andre af Danmarks Statistiks statistikregistre og er derfor allerede validerede. Der foretages dog for centrale variable en sandsynlighedskontrol i form af en sammenligning med data fra året før. Eventuelle store udsving i fordelingen søges forklaret. Der kan fx være tale om lovændringer eller ændringer i den administrative praksis, der kan give ændringer i fordelingerne.

Databehandling

Data om domme fra Danmarks Statistiks register over strafferetlige afgørelser kobles med oplysninger fra Danmarks Statistiks befolkningsstatistikregister og med data fra Danmarks Statistiks indkomststatistikregister. Kun personer, der har bopæl i Danmark pr. 1. januar og/eller 31. december det pågældende år medtages i det videre forløb. Til disse personer knyttes oplysninger om væsentligste beskæftigelse i året før det aktuelle år. For hver person dannes der variable, der fortæller om en person har fået en dom overhovedet og i givet fald hvilke typer af lovovertrædelser personen har begået.

Korrektion

Der laves ikke korrektioner af data udover hvad der allerede er beskrevet under datavalidering og databehandling.