Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistik
Christian Törnfelt
39 17 34 47

cht@dst.dk

Hent som PDF

Dagblade og tidsskrifter

I Statistikbanken offentliggøres tallene under emnet Dagblade og tidsskrifter. Derudover indgår udvalgte resultater i publikationen Kultur. Se mere på statistikkens emneside.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Der er ingen særskilt NYT-udgivelse for denne statistik.

Publikationer

Udvalgte resultater fra denne statistik indgår i den årlige publikation Kultur.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Dagblade og tidsskrifter i følgende tabeller:

  • FAGBLAD2: Fagblade efter nøgletal, udgivelsesfrekvens, branche, læsertalsinterval og tid
  • DAGBLAD3: Dagblade efter nøgletal, geografisk dækning, læsertalsinterval og tid
  • MAGASIN2: Magasiner efter nøgletal, udgivelsesfrekvens, emne, læsertalsinterval og tid
  • AVISLAS1: Avislæsere efter nøgletal, geografisk område og tid

Adgang til mikrodata

Der er pt. ikke adgang til mikrodata.

Anden tilgængelighed

Ikke relevant for denne statistik.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik følges.

Diskretionering og databehandling

Statistikken offentliggøres på et niveau, der ikke nødvendiggør diskretionering.

Reference til metodedokumenter

Ikke relevant for denne statistik.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.