Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistik
Henrik Huusom
39 17 38 66

hhu@dst.dk

Hent som PDF

Dagblade og tidsskrifter

Statistikken er baseret på de officielle, brancheanerkendte målinger af læsertal for de trykte medier, som Index Danmark/Gallup Media udarbejder. Data indsamles ved en stikprøveundersøgelse, der årligt omfatter 20.000 repræsentativt udvalgte respondenter i alderen fra 12 år og derover. Danmarks Statistiks opgave ifm. læsertal for dagblade er at tabellere resultaterne udarbejdet af Index Danmark/Gallup Media og som er kvalitetssikret af Index Danmarks Metodeudvalg. For dagblade, fagblade og magasiner aggregerer Danmarks Statistik læsertallene til bruttodækningstal.

Kilder

Statistikken er baseret på de officielle, brancheanerkendte målinger af ugentlige læsertal for de trykte medier i Danmark, som Index Danmark/Gallup Media udarbejder. Danmarks Statistik modtager specialkørsler for dagbladenes ugentlige læsertal direkte fra Index Danmark/Gallup, men indsamler selv tal for bruttodækning mv. for dagblade, fagblade og magasiner fra Gallups hjemmeside, hvor læsertal for enkelttitler offentliggøres årligt.

Indsamlingshyppighed

De officielle læsertal fra Index Danmark/Gallup offentliggøres årligt baseret på indsamling af oplysninger om læsefrekvens. I praksis betyder det, at de frekvensbaserede læsertal illustrerer den gennemsnitlige læsning for en periode på et år.

Indsamlingsmetode

Index Danmark/Gallup er en spørgeskemaundersøgelse, der bygger på ca. 20.000 årlige webbaserede eller postale interviews. I sammensætningen af Index Danmark/Gallup-universet tilstræbes en meget høj grad af repræsentativitet. Før interviewene inddeles Danmark i geografiske strata, som svarer til en andel af den danske befolkning. Efter interviewene vejes de indsamlede data på geografi, køn, alder og antal personer i husstanden, så interviewene er repræsentative for den danske befolkning. Læsertal siger overordnet noget om hyppighed og dækning, altså hvor ofte respondenter er i kontakt med det pågældende medie. Hvor meget af den enkelte udgave af et trykt medie, der læses, i hvilken kontekst det læses, eller hvor grundig denne læsning er, siger tallene ikke noget om.

Datavalidering

Data underkastes et kvalitetstjek, som omfatter en sammenligning af nye data med hidtidige tidsserie samt beregning af kontrolsummer, hvor disse også optræder i de indberettede data.

Databehandling

Danmarks Statistiks opgave ifm. læsertallene for dagblade er primært at formidle resultaterne fra de specialkørsler, som Gallup leverer, og som er udvalgt, indsamlet og bearbejdet af Index Media/Gallup. Der henvises til de originale kilder for en detaljeret gennemgang af den statistiske behandling. I forbindelse med tal for bruttodækning for dagblade, magasiner og fagblade koder Danmarks Statistik de enkelte titler efter udgivelsesfrekvens og geografisk dækning samt branche/emne ved opslag i Mediedatabasen/Danske Medier. Dernæst aggregeres læsetal for de enkelte titler til totaler (bruttodækning) for de forskellige grupperinger.

Korrektion

Der laves ikke korrektioner af data udover, hvad der allerede er beskrevet under datavalidering og databehandling.