Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Indhold

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistik
Henrik Huusom
39 17 38 66

hhu@dst.dk

Hent som PDF

Dagblade og tidsskrifter

Dagblade og Tidsskrifter er halvårlig opgørelser af læsertal og antallet af trykte medier for forskellige kategorier af dagblade og tidsskrifter. Dagblade er opdelt efter, om de er landsdækkende eller lokale/regionale, og om de udkommer en hverdag eller søndag. Magasiner er fordelt på emner og udgivelsesfrekevens. Fagblade er opdelt efter Danske mediers branche klassifikation, fx landbrug eller kommunikation. Statistikken baserer sig på læsertalsmålinger fra Index Danmark/Gallup og opdateres årligt.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken indeholder fra og med 2007 oplysninger om antal udgivelser, læsertal, kategorier, ugedag og geografisk dækning for danske dagblade og tidsskrifter. Frem til 2014 var statistikken baseret på oplagstal fra Dansk Oplagskontrol, og disse data kan findes i de nu afsluttede statistikbanktabeller. I 2017 blev der lanceret fire nye tabeller til belysning af de trykte mediers udbredelse baseret på de officielle, brancheanerkendte målinger fra Index Danmark/Gallup . Læsertallene for dagbladene er angivet efter udgivelsesdag og geografisk dækning (landsdækkende eller regionalt/lokalt) i vist i tabellen AVISLAES. Bruttodækningen angiver, hvor mange læsere den enkelte dagblads- eller tidsskriftsudgivelse har. For et enkelt medie er der sammenfald mellem læsertal og bruttodækning. Ved aggregering af flere medier, viser bruttodækningen det samlede antal læste enkelttitler. Det er ikke et udtryk for det samlede antal læsere, da den enkelte læser kan læse mere end en udgivelse. For dagblade er antallet af individuelle titler samt deres bruttodækning fordelt på læsertalsintervaller angivet efter udgivelsesdag og geografiske dækning (landsdækkende eller regionalt/lokalt) i tabellen DAGBLAD2. For fagblade og magasiner er antallet af individuelle titler samt deres bruttodækning fordelt på læsertalsintervaller angivet efter brancher eller emner vist i tabellerne FAGBLAD og MAGASIN1. Statistikken indeholder for hvert halvår fra 2007 og frem oplysninger om antallet af individuelle dagblade, læsertal og bruttodækning fordelt på geografi og udgivelsesdag for dagblade. Desuden omfatter statistikken fagblade og magasiner fordelt på udgivelsesfrekvens, bruttodækning og kategori.

Grupperinger og klassifikationer

For fagblade og magasiner er hhv. branche og emne for de enkelte tidsskrifter baseret på Mediedatabasens/Danske Mediers kategorisering af de enkelte titler. Fagbladene er kategoriseret efter følgende brancher: 1.0 Landbrug, gartneri, skovbrug og fiskeri 2.0 Fremstilling og industriel virksomhed 3.0 Bygge- og anlægsvirksomhed 4.0 Engros-, detailhandel og indkøb 5.0 Transport og kommunikation 6.0 Tjenesteydelser, rådgivning og økonomi 7.0 Offentlig virksomhed og undervisning 8.0 Sundhed, behandling og pædagogik 9.0 Fritid, foreninger og ideel virksomhed

Magasinerne, som er i branchen 10.0 Forbrugerrettede medier, er kategoriseret i følgende emner: 10.1 Bil, båd og mc 10.2 Rejser, geografi & turisme 10.3 Privatøkonomi og populærvidenskab 10.4 Mad, bolig og indretning 10.5 Kultur, storby og forlystelser 10.6 Mode, design og livsstil 10.7 Elektronik, foto og underholdning 10.8 Fritid, sport og hobby 10.9 Sundhed, velvære, familie og børn

Udgivelsesdag: Der skelnes mellem dagbladenes udgivelsesdag, dvs. om de udgives på hverdage eller søndage. Med hverdage er det mindst 5 ugentlige udgivelser. For søndagsaviser er der tale om én ugentlig udgivelse (primært på søndage), men fx Weekendavisen, som udgives fredag, er med i denne kategori.

Udgivelsesfrekvens: For magasiner og fagblade angiver udgivelsesfrekvensen, om de enkelte titler udgives ’ugentligt’ eller ’sjældnere end ugentligt’.

Læsertalsinterval: Dagblade og tidsskrifter er kategoriseret efter antallet af læsere opdelt i forskellige intervaller.

Sektordækning

Ikke relevant for denne statistik.

Begreber og definitioner

Læsertal: Antallet af unikke personer over 12 år, der har læst i mindst 2 minutter i mindst ét af de trykte medier, der er omfattet af den relevante kategori.

Bruttodækning: For hver af de relevante kategorier summeres antallet af personer over 12 år, der har læst i mindst 2 minutter i de enkelte titler. For det enkelte medie er der sammenfald mellem læsertal og bruttodækning. Bruttodækningen angiver, hvor mange læsere den enkelte dagblads- eller tidsskriftsudgivelse har. For et enkelt medie er der sammenfald mellem læsertal og bruttodækning. Ved aggregering af flere medier viser bruttodækningen det samlede antal læste enkelttitler. Det ikke et udtryk for det samlede antal læsere, da den enkelte læser kan læse mere end en udgivelse.

Enheder

Statistikken omfatter antal og bruttodækning for dagblade og tidsskrifter samt læsertal for dagblade.

Population

Statistikken omfatter de trykte medier i form af dagblade og tidsskrifter (fagblade og magasiner).

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Statistikken dækker perioden fra 2007 og frem. Ældre tidsserier kan findes i Statistisk Årbog.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Bruttodækning og læsertal opgives i 1000 stk./personer. Dagblade angives i antal dagblade.

Referencetid

Perioderne H1 og H2 refererer til kalenderårets 1. og 2. halvår.

Hyppighed

Årlig.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Data indsamles fra eksisterende kilder og kræver ikke en indsamlingshjemmel. Dataindsamlingen er ikke baseret på EU- eller anden regulering.

Indberetningsbyrde

Indberetningsbyrden er ikke beregnet for denne statistik, da deltagelse i statistikken er frivillig.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan findes på statistikkens emneside eller fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.