Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistik
Christian Törnfelt
39 17 34 47

cht@dst.dk

Hent som PDF

Dagblade og tidsskrifter

Statistikken er i sin nuværende form sammenlignelig siden 2018, og indeholder desuden en tidsserie med halvårlige sammenlignelige tal fra 2007 til 2018. Der findes sammenlignelig statistik for nordiske dagblade baseret på oplagstal i den nordiske statistikbank. På europæisk plan har Eurostat offentliggjort et sammenlignende studie af forskellige landes avislæsevaner

International sammenlignelighed

En sammenligning af udviklingen for de nordiske dagblade baseret på oplagstal kan ses i den nordiske statistikbank. På europæisk niveau kan en sammenligning af læsertal for dagblade ses hos Eurostat.

Sammenlignelighed over tid

Ældre data om dagblade baseret på oplagstal kan findes i tidligere udgaver af Statistisk Årbog. Statistikken er i sin nuværende form sammenlignelig siden 2018, og indeholder desuden en tidsserie med halvårlige sammenlignelige tal fra 2007 til 2018.

Sammenhæng med anden statistik

Statistik for dagblade og tidsskrifter indgår sammen med radio- og tv-området, biografer og film samt litteratur og bøger i Danmarks Statistiks dækning af kulturområdet Film, bøger og medier.

Intern konsistens

Ikke relevant for denne statistik.