Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistik
Christian Törnfelt
39 17 34 47

cht@dst.dk

Hent som PDF

Dagblade og tidsskrifter

Statistikken bygger på en stikprøvebaseret undersøgelse, hvorfor læsertal er behæftet med usikkerhed. Læsertallene siger ikke noget om dybden i læsningen, og data afspejler respondenternes egen opfattelse af deres medieforbrug. Der er dog ikke nødvendigvis nogen forskel på det selvopfattede og det reelle medieforbrug. Statistikken er baseret på de officielle, brancheanerkendte målinger af læsertal fra Index Danmark/Gallup. Foruden statistisk usikkerhed ved opgørelsen af læsertal i de originale kilder, kan indtastnings-, kodnings- og beregningsfejl i databehandlingen være kilder til usikkerhed.

Samlet præcision

Statistikken er baseret på de officielle, brancheanerkendte målinger af læsertal fra Index Danmark/Gallup. Der henvises til de originale kilder for en gennemgang af den statistiske behandling.

Stikprøveusikkerhed

Der henvises til de originale kilder for en gennemgang af den statistiske behandling.

Anden usikkerhed

Foruden den statistiske usikkerhed ved opgørelsen af læsertal i de originale kilder kan indtastnings-, kodnings- og beregningsfejl i databehandlingen være kilder til usikkerhed.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Der er ikke foretaget en egentlig kvalitetsmåling, men statistikken vurderes at være relevant for brugere med interesse i udviklingen i befolkningens medieforbrug. Det er ikke muligt at identificere og kvantificere de forskellige kilder til usikkerhed i det tilgængelige materiale, men da statistikken er baseret på de officielle, brancheanerkendte målinger af læsertal fra Index Danmark/Gallup vurderes nøjagtighed og pålidelighed at være tilfredsstillende. Statistikkens aktualitet og tilgængelighed er med en årlig opdatering af statistikbanktabeller nok tilfredsstillende for den almindeligt interesserede bruger, men nok tilfredsstillende for en fagperson i mediebranchen, som derfor henvises til andre publikationer af Index Danmark/Gallups resultater. Det er muligt at følge udviklingen indenfor dagblade over tid ved at sammenstille flere statistikbanktabeller, men der er databrud ift. metoder mv.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Der offentliggøres kun endelige tal.