Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Nationalregnskab, Økonomisk statistik
Sabawon Ghazi
39 17 35 45

sgh@dst.dk

Hent som PDF

Beskæftigelse og løn i nationalregnskab

NYT fra Danmarks Statistik og tabeller i Statistikbanken, som kan findes på emnesiderne Kvartalvist nationalregnskab og Årligt nationalregnskab. Det er desuden muligt at tilkøbe Statistiske efterretninger og årspublikationen Nationalregnskab.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet. Temapublikationer mv. kan offentliggøres på andre tidspunkter af dagen. Rigsstatistikeren kan beslutte, at sådanne publikationer kan udleveres før udgivelsestidspunktet, fx til interessenter og pressen.

NYT/Pressemeddelelse

NYT fra Danmarks Statistik kan findes på emnesiderne Kvartalvist nationalregnskab og Årligt nationalregnskab.

Publikationer

Statistikbanken

  • Seneste kvartalstal for aflønning af ansatte, se NKBP10
  • Seneste kvartalstal for beskæftigelse og præsteret arbejdstid, se NKBB10
  • Seneste årstal for aflønning af ansatte, se NABP10
  • Seneste årstal for beskæftigelse og præsteret arbejdstid, se NABB10

Adgang til mikrodata

Det er ikke muligt at få løn-, beskæftigelses- og timetal på et mere detaljeret niveau end det offentliggjorte.

Anden tilgængelighed

Intern leverance til ADAM (den makroøkonometriske model i Danmarks Statistik): Der leveres både standardtabeller og specielle tabeller.

Diskretioneringspolitik

I udarbejdelsen af statistikken følges Danmarks Statistiks datafortrolighedspolitik.

Diskretionering og databehandling

Ikke relevant for denne statistik.

Reference til metodedokumenter

Generelle oplysninger om nationalregnskabsstatistikken findes på: https://www.dst.dk/nationalregnskab.

Særlig dokumentation om nationalregnskabets beskæftigelse, aflønning af ansatte og præsteret arbejdstid findes dokumenteret i:

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.