Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Nationalregnskab, Økonomisk statistik
Martin Brandstrup
23 80 57 50

brn@dst.dk

Hent som PDF

Beskæftigelse og løn i nationalregnskab

Nyt fra Danmarks Statistik og tabeller i Statistikbanken, som kan findes på emnesiderne Kvartalvist nationalregnskab og Årligt nationalregnskab. Det er desuden muligt at tilkøbe Statistiske efterretninger og årspublikationen Nationalregnskab.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

NYT fra Danmarks Statistik kan findes på emnesiderne Kvartalvist nationalregnskab og Årligt nationalregnskab.

Publikationer

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken i følgende tabeller:

  • NABB10: Beskæftigelse og timer (10a3-gruppering) efter socioøkonomisk status, branche og tid
  • NAHB: Beskæftigelse og befolkning efter socioøkonomisk status og tid
  • NKHB: Beskæftigelse og befolkning efter socioøkonomisk status, sæsonkorrigering og tid
  • NKBB10: Beskæftigelse og timer (10a3-gruppering) efter socioøkonomisk status, branche, sæsonkorrigering og tid
  • NABB19: Beskæftigelse og timer (19a2-gruppering) efter socioøkonomisk status, branche og tid
  • NABB36: Beskæftigelse og timer (36a2-gruppering) efter socioøkonomisk status, branche og tid
  • NABB69: Beskæftigelse og timer (69-gruppering) efter socioøkonomisk status, branche og tid
  • NABB117: Beskæftigelse og timer (117-gruppering) efter socioøkonomisk status, branche og tid
  • NIO5: Beskæftigelse og timer efter socioøkonomisk status, branche og tid
  • NIO5F: Beskæftigelse og timer (69-gruppering) efter socioøkonomisk status, branche og tid

Adgang til mikrodata

Det er ikke muligt at få løn-, beskæftigelses- og timetal på et mere detaljeret niveau end det offentliggjorte.

Anden tilgængelighed

Intern leverance til ADAM (den makroøkonometriske model i Danmarks Statistik): Der leveres både standardtabeller og specielle tabeller.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

Ikke relevant for denne statistik.

Reference til metodedokumenter

Generelle oplysninger om nationalregnskabsstatistikken findes på: https://www.dst.dk/nationalregnskab.

Særlig dokumentation om nationalregnskabets beskæftigelse, aflønning af ansatte og præsteret arbejdstid findes dokumenteret i:

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.