Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Nationalregnskab, Økonomisk statistik
Martin Brandstrup
23 80 57 50

brn@dst.dk

Hent som PDF

Beskæftigelse og løn i nationalregnskab

Hovedkilden til beregning af nationalregnskabets beskæftigelse, aflønning af ansatte og præsterede arbejdstimer er arbejdstidsregnskabet (ATR), som er en opgørelse, der integrerer eksisterende arbejdsmarkedsstatistikker.

På nogle områder anvendes alternative kilder for at opnå konsistens med resten af nationalregnskabet og supplerende kilder for at opfylde definitionerne i ESA2010. Endeligt foretages slutafstemninger med resten af nationalregnskabets økonomiske tal.

Kilder

Primære kilder til opgørelsen af de årlige løn-, beskæftigelses- og timetal:

 • Årligt arbejdstidsregnskab (ATR) opgjort på nationalregnskabets branchenomenklatur
 • Statistik for offentlig forvaltning og service
 • Institutionelle sektorregnskaber
 • Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)
 • Det øvrige nationalregnskab.

Primære kilder til opgørelsen af de kvartalsvise løn-, beskæftigelses- og timetal:

 • Kvartalsvist arbejdstidsregnskab (ATR) opgjort på nationalregnskabets branchenomenklatur
 • Kvartalsvise offentlige finanser
 • Betalingsbalancen.

For kvartaler og år med foreløbige beregninger baseres tallene i højere grad på udviklinger end niveauer i ATR.

Indsamlingshyppighed

Kvartalsvise nationalregnskaber opgøres otte gange årligt. Årlige nationalregnskaber opgøre tre gange årligt.

Indsamlingsmetode

Ikke relevant for denne statistik.

Datavalidering

Datavalidering foregår i tre trin svarende til hovedprocesserne i den databehandling, der foregår ved opstilling af et nationalregnskab.

 1. Først foregår der en grundig datavalidering i de enkelte primærstatistikker. Der henvises til relevante statistikdokumentationer for en beskrivelse heraf.
 2. Dernæst sker der ved udarbejdelsen af nationalregnskabet en indledende datavalidering i forbindelse med behandlingen af data til input på nationalregnskabsbasis.
 3. I sidste trin sker der en datavalidering af kilderne i forhold til hinanden, når produktionen og overskuddet i økonomien konfronteres med arbejdskraftforbrug og aflønning.

Databehandling

Databehandlingen er beskrevet under datavalidering.

Korrektion

Der laves ikke korrektioner af data ud over det, der beskrives under datavalidering.