Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Nationalregnskab, Økonomisk statistik
Martin Brandstrup
23 80 57 50

brn@dst.dk

Hent som PDF

Beskæftigelse og løn i nationalregnskab

Statistikken bruges som talgrundlag for alle, der beskæftiger sig med samfundsøkonomiske forhold: de økonomiske ministeriers brug af nationalregnskabet i planlægnings-, analyse-, prognose- og modeløjemed; brancheorganisationer o.l.'s lignende anvendelser; den almene interesse i viden om økonomiens struktur og udvikling.

Nationalregnskabet evaluerer løbende feedback fra brugere. Dette gøres gennem Brugerudvalg for Økonomisk Statistik, brugere der tager direkte kontakt til Nationalregnskabet og gennem internationale fora.

Brugerbehov

Vigtige brugere er de økonomiske ministerier, interesseorganisationer, pressen, den finansielle sektor, større virksomheder, studerende og forskere. Nationalregnskabet anvendes som grundlag for analyse og vurdering af de økonomiske konjunkturer, struktur og langsigtede udvikling.

Brugertilfredshed

Se Brugerudvalg for Økonomisk Statistik.

Fuldstændighed af data

Nationalregnskabet lever op til følgende forordninger:

  • Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 549/2013 af 21.maj 2013 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union (ESA2010) (EUT L 174 26.06.2013, s. 1).
  • Kommissionens beslutning af 17. december 2002 om yderligere præcisering af Bilag A til Rådets forordning ( EF ) Nr. 2223/96 for så vidt angår principperne for måling af priser og mængder i nationalregnskabet.