Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Priser og Forbrug, Økonomisk Statistik
Maya Drewsen
39 17 34 39

mdr@dst.dk

Hent som PDF

Bekendtgjorte tvangsauktioner

Statistikken udgives månedligt i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres statistikken under emnet Tvangsauktioner. Derudover indgår tallene i Statistisk Tiårsoversigt og i Statistisk Årbog til og med 2017. Se mere på statistikkens emneside.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik om Tvangsauktioner.

Publikationer

Statistikken indgår i Statistisk Tiårsoversigt samt til og med 2017 i Statistisk Årbog.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Tvangsauktioner i følgende tabeller:

  • TVANG1: Bekendtgjorte tvangsauktioner efter type og region (måned)
  • TVANG2: Bekendtgjorte tvangsauktioner efter type og område (kvartal)
  • TVANG3: Bekendtgjorte tvangsauktioner efter område (år)

Adgang til mikrodata

Grundmaterialet er offentliggjort og tilgængeligt i Statstidende.

Anden tilgængelighed

Ikke relevant for denne statistik.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

Statistikken er baseret på offentligt tilgængelige oplysninger. Der er ikke behov for diskretionering.

Reference til metodedokumenter

Der findes ingen separate metodebeskrivelser for statistikken.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.