Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Priser og Forbrug, Økonomisk Statistik
Maya Drewsen
39 17 34 39

mdr@dst.dk

Hent som PDF

Bekendtgjorte tvangsauktioner

Data til statistikken indsamles digitalt fra Statstidende. De indsamlede oplysninger fejlsøges for at sikre, at samme skødehaver så vidt muligt kun medtælles én gang for aktuelle måned. Derudover fejlsøges for bekendtgørelser over 2. auktion/ny auktion, aflysninger, berigtigelser, omberammelse, ophævelse, stadfæstelse, tilbageholdelse, udsættelse, misligholdelse og lignende, hvilke heller ikke medtages i statistikken. Tvangsauktionerne inddeles herefter i ejendomskategorier og efter geografi.

Kilder

Statstidende.

Indsamlingshyppighed

Data indsamles løbende.

Indsamlingsmetode

Data til tvangsauktionsstatistikken indsamles digitalt direkte fra Statstidende.

Datavalidering

Det indsamlede data stammer fra indtastede oplysninger i Statstidende, hvori der kan opstå tastefejl. Det betyder, at samme skødehaver kan være angivet forskelligt og dermed potentielt medtælles flere gange. Derudover kan der være afvigelser i forhold til registeroplysninger, hvor eksempelvis den angivne ejendomskategori i annoncen, afviger fra BBR.

Databehandling

For at undgå store udsving i statistikken som konjunkturindikator, optælles samme situation eller sagskompleks - så vidt muligt - kun én gang. Dette gøres ved at frasortere bekendtgørelser med samme skødehaver inden for aktuelle måned samt bekendtgørelser over 2. auktion/ny auktion, aflysninger, berigtigelser, omtryk, omberammelse, ophævelse, stadfæstelse, tilbageholdelse, udsættelse, misligholdelse eller lignende.

Ejendomskategorierne dannes ud fra oplysninger i det indsamlede data kombineret med SKAT's benyttelseskoder. Herefter fordeles statistikken geografisk på regioner (2007-) samt på landsdele og kommuner (2012-).

Korrektion

De måndelige tvangsauktioner i alt sæsonkorrigeres.