Gå til sidens indhold

Aktualitet og punktlighed

Kontaktinfo

Priser og Forbrug, Økonomisk Statistik
Maya Drewsen
39 17 34 39

mdr@dst.dk

Hent som PDF

Bekendtgjorte tvangsauktioner

Statistikken offentliggøres 4 hverdage efter månedens udløb med undtagelse af tallene for december som offentliggøres 8 hverdage efter månedens udløb. Statistikken offentliggøres normalt uden forsinkelser i forhold til planlagte udgivelsestider.

Udgivelsestid for foreløbige og endelige tal

Der offentliggøres kun endelige tal, dog revideres de sæsonkorrigerede tal løbende tilbage til 2011, såfremt sæsonmønstret ændres.

Publikationspunktlighed

Statistikken offentliggøres normalt uden forsinkelser i forhold til planlagte udgivelsestider.