Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Erhvervslivets Udvikling, Erhvervsstatistik
Søren Kühl Andersen
39 17 31 11

ska@dst.dk

Hent som PDF

Autohandelens omsætning fordelt på varegrupper (Afsluttet)

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Ikke relevant for denne statistik.

Publikationer

Ikke relevant for den statistik.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken i tabellen:

  • AUTO2015: Autohandel og værksteders omsætning efter branche, varegruppe og enhedstype

Adgang til mikrodata

Der er ikke adgang til mikrodata.

Anden tilgængelighed

Der er ikke anden tilgængelighed udover Statistikbanken og emneside fra Danmark Statistik.

Diskretioneringspolitik

I udarbejdelsen af statistikken følges Danmarks Statistiks Datafortrolighedspolitik.

Diskretionering og databehandling

Mht. datafortrolighedspolitikken offentliggøres statistikken med nogle værdier, som er diskretioneret, således at hver enkelt virksomhed ikke kan identificeres.

Reference til metodedokumenter

Der findes ingen særskilte metodedokumenter for denne statistik.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.