Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Erhvervslivets Udvikling, Erhvervsstatistik
Søren Kühl Andersen
39 17 31 11

ska@dst.dk

Hent som PDF

Autohandelens omsætning fordelt på varegrupper (Afsluttet)

Statistikken bruges primært af Eurostat, da den er EU-forordningsbestemt. Endvidere kan undersøgelsen være interessant for virksomheder i branchegruppen Handel med biler og motorcykler, og reparation heraf, i det omfang undersøgelsen tillader virksomhederne at sammenligne deres egen virksomhed med branchen.

Brugerbehov

Statistikken er underlagt EU-forordning og statistikkens resultater anvendes primært af Eurostat til at sammenligne opgørelser på tværs af euroområdet. Endvidere kan undersøgelsen have interesse for virksomheder i branchegruppen Handel med biler og motorcykler, og reparation heraf, i det omfang undersøgelsen tillader virksomhederne at sammenligne deres egen virksomhed med branchen.

Brugertilfredshed

Der er ikke indsamlet viden om brugertilfredshed for statistikken.

Fuldstændighed af data

Statistikken er omfattet af krav fra EU. Med hensyn til fuldstændighed af disse data er alle disse krav opfyldt.