Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Erhvervslivets Udvikling, Erhvervsstatistik
Søren Kühl Andersen
39 17 31 11

ska@dst.dk

Hent som PDF

Autohandelens omsætning fordelt på varegrupper (Afsluttet)

Der kan være problemer med at sammenligne tallene over længere tid. Dette skyldes blandt andet, at undersøgelsen kun gennemføres hvert femte år. Desuden er branchekoder og opgørelsesmetode blevet ændret gennem årene. Undersøgelsen kan sammenlignes med tilsvarende tal for de andre EU-lande.

International sammenlignelighed

Der leveres data til Eurostat for branchegruppen Handel med biler og motorcykler, og reparation heraf (i følge EU's forordning). Det vurderes, at der er god sammenlignelighed på tværs af landene, idet statistikkerne bør være produceret efter fælles retningslinjer og principper.

Sammenlignelighed over tid

Der kan være problemer med at sammenligne tallene over længere tid. Dette skyldes blandt andet, at undersøgelsen kun er gennemført for året 2015. Desuden er branchekoder og opgørelsesmetode blevet ændret gennem årene.

Sammenhæng med anden statistik

Data i den nationale offentliggørelse opregnes på baggrund af den foreløbige momspligtige omsætning fra statistikken Firmaernes køb og salg og regnskabsstatistikken. Til Eurostat opregnes statistikken på baggrund af den endelige omsætning fra regnskabsstatistikken.

Intern konsistens

Ikke relevant for denne statistik.