Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Erhvervslivets Udvikling, Erhvervsstatistik
Søren Kühl Andersen
39 17 31 11

ska@dst.dk

Hent som PDF

Autohandelens omsætning fordelt på varegrupper (Afsluttet)

Statistikken offentliggøres for 11 underbrancher til Handel med biler og motorcykler, og reparation heraf samt for 13 hovedvaregrupper. Der offentliggøres relative fordelinger af branchernes omsætning fordelt på varegrupper samt varegruppernes omsætning fordelt på brancher. Statistikken er baseret på data fra alle større virksomheder og en stikprøve af de resterende virksomheder inden for Handel med biler og motorcykler, og reparation heraf. De udvalgte virksomheder er blevet spurgt om deres omsætning og fordeling af omsætningen på forskellige varegrupper.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken belyser omsætningens sammensætning, dels omsætningen for varegrupper fordelt på 11 underbrancher til Handel med biler og motorcykler, og reparation heraf og disse branchers omsætning fordelt på varegrupper.

Grupperinger og klassifikationer

Brancherne i denne statistik følger den danske branchenomenklatur DB07. En fuldstændig beskrivelse af brancherne findes i Dansk Branchekode 2007. Statistikken omfatter alle 11 underbrancher for 45 Handel med biler og motorcykler, og reparation heraf, som er:

 • 45.11.10 Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser
 • 45.11.20 Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser
 • 45.19.10 Engros- og detailhandel med campingkøretøjer, små trailere mv.
 • 45.19.20 Engros- og detailhandel med lastbiler og påhængsvogne mv.
 • 45.20.10 Autoreparationsværksteder mv.
 • 45.20.20 Karosseriværksteder og autolakererier
 • 45.20.30 Undervognsbehandling
 • 45.20.40 Dækservice
 • 45.31.00 Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer
 • 45.32.00 Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer
 • 45.40.00 Salg, vedligeholdelse og reparation af motorcykler og reservedele og tilbehør hertil

Sektordækning

Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler

Begreber og definitioner

Brancher: Branchegruppen Handel med biler og motorcykler, og reparation heraf omfatter alle aktiviteter (undtagen fremstilling og udlejning) i forbindelse med motorkøretøjer og motorcykler, herunder lastbiler og blokvogne, såsom engros- og detailhandel med nye og brugte køretøjer, reparation og vedligeholdelse af køretøjer og engros- og detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer og motorcykler. Branchegruppen omfatter også agentvirksomhed i forbindelse med engroshandel og detailhandel med køretøjer, engrosbilauktioner og engroshandel på Internettet. Endvidere omfatter branchegruppen aktiviteter som vask og polering af køretøjer mv. Branchegruppen omfatter ikke detailhandel med motorbrændstof og smøre- og kølemidler eller udlejning af motorkøretøjer og motorcykler.

Varegrupper: I undersøgelsen indgik disse varegrupper. Den anvendte varegruppeopdeling i undersøgelsen er baseret på den europæiske aktivitetsbaserede produktnomenklatur, Statistical Classification of Products by Activity 2008 version, CPA 2008

Enheder

Enhederne i statistikken er virksomheder, hvor hver virksomhed er bestemt ved den juridiske enhed.

Population

Populationen, som statistikken dækker, udgøres af virksomheder, som har hovedaktivet inden for branchegruppen Handel med biler og motorcykler, og reparation heraf. Det samlede antal aktive virksomheder i populationen er opgjort til ca. 7.400.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Statistikken dækker året 2015.

Basisperiode

Ikke relevant for den statistik

Måleenhed

Måleenheden er procent.

Referencetid

Undersøgelsen dækker branchegruppen Handel med biler og motorcykler, og reparation heraf for referenceåret 2015.

Hyppighed

Statistikken dækker året 2015.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lov om Danmarks Statistik §8 (jf. lovbekendtgørelse nr. 599 af 22. juni 2000). Europaparlamentets og rådets forordning (EF) nr.295/2008 af marts 2008 om statistik over erhvervsstrukturer (bilag 8).

Indberetningsbyrde

Respondentbyrden er endnu ikke opgjort.

Øvrige oplysninger

Statistikken har en emneside.