Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Annemette Lindhardt Olsen
39 17 30 13

alo@dst.dk

Hent som PDF

Asylansøgninger og opholdstilladelser

Statistikbanken.

Årspublikationer: Statistisk tiårsoversigt og Indvandrere i Danmark

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Link til emnesiden vedrørende indvandrere og efterkommere

Publikationer

Link til emnesiden vedrørende indvandrere og efterkommere

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Indvandrere og efterkommere i følgende tabeller:

 • VAN5: Asylansøgere efter statsborgerskab og asyltype
 • VAN5RKA: Asylansøgere (registreringstallet) efter statsborgerskab, køn og alder
 • VAN66: Opholdstilladelser (år) efter opholdstilladelsestype og statsborgerskab
 • VAN66KA: Opholdstilladelser (år) efter opholdstilladelsestype, statsborgerskab, køn og alder
 • VAN66P: Permanente opholdstilladelser (år) efter statsborgerskab og opholdstilladelse
 • VAN77: Opholdstilladelser (kvartal) efter opholdstilladelsestype og statsborgerskab
 • VAN77KA: Opholdstilladelser (kvartal) efter opholdstilladelsestype, statsborgerskab, køn og alder
 • VAN8K: Indvandringer (foreløbig opgørelse) (kvartal) efter statsborgerskab, køn og opholdstilladelse
 • VAN8A: Indvandringer (år) efter statsborgerskab, køn og opholdstilladelse
 • INDOPH1: Indvandrere 1. januar efter første opholdsgrundlag og område
 • INDOPH2: Indvandrere 1. januar efter første opholdsgrundlag og oprindelseslandegruppe
 • INDOPH3: Indvandrere 1. januar efter nuværende opholdsgrundlag og område
 • INDOPH4: Indvandrere 1. januar efter nuværende opholdsgrundlag og oprindelseslandegruppe

Adgang til mikrodata

Mikrodata kan tilgås via Forskningsservice i Danmarks Statistik.

Anden tilgængelighed

Der kan leveres mere detaljerede specialopgørelser end de offentliggjorte - også i kombination med andre statistikområder. Specialopgaver udføres på servicebasis som betalingsopgaver. I denne forbindelse kan specielle variable dannes.

Diskretioneringspolitik

Danmarks Statistiks datafortrolighedspolitik

Diskretionering og databehandling

Ikke relevant for denne statistik.

Reference til metodedokumenter

Dokumentation findes i Metadatabanken.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.