Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Annemette Lindhardt Olsen
39 17 30 13

alo@dst.dk

Hent som PDF

Asylansøgninger og opholdstilladelser

Grundlaget for statistikken er oplysninger fra Udlændingestyrelsen. Udlændingestyrelsen er den myndighed, som modtager og behandler ansøgninger om asyl samt anden opholdstilladelse.

Antallet af asylansøgninger og opholdstilladelser fejlsøges ikke. Oplysninger om indvandredes opholdstilladelse samt oplysninger om indvandreres første og nuværende opholdsgrundlag indeholder imputerede data.

Kilder

Grundlaget for statistikken er oplysninger fra Udlændingestyrelsen. Udlændingestyrelsen er den myndighed, som modtager og behandler ansøgninger om asyl samt anden opholdstilladelse.

Survey fra 2019 vedrørende opholdstilladelse ved første indvandring, blandt indvandrere der er indvandret før 1997. Beskrivelse af survey og behandling af data findes på emnesiden vedrørende indvandrere og efterkommere under Dokumentation.

Beskrivelse af imputering af opholdstilladelser for indvandrede fra 1997 og frem samt for indvandreres første og nuværende opholdsgrundlag findes på emnesiden vedrørende indvandrere og efterkommere under Dokumentation.

Indsamlingshyppighed

Kvartalsvis.

Indsamlingsmetode

Udtræk fra Udlændingestyrelsens elektroniske sagsbehandlingssystem.

Survey blandt indvandrere med indvandring før 1997 fra 2019.

Datavalidering

Antallet af asylansøgninger og opholdstilladelser fejlsøges ikke.

Indvandrere med statsborgerskab uden for Danmark og Norden, som ikke har en oplysning om opholdstilladelse fra Udlændingestyrelsen, får en imputeret opholdstilladelse i opgørelser om indvandrede indvandrere samt opgørelser om første og nuværende opholdstilladelse.

Databehandling

Indvandringer af personer med statsborgerskab uden for Danmark og Norden får tilknyttet en opholdstilladelse. For de indvandringer, der ikke får tilknyttet en opholdstilladelser på grund af manglende cpr-nummer i Udlændingeregisteret, bliver opholdstilladelsen imputeret.

Imputeringsmetoden er beskrevet på emnesiden vedrørende indvandrere og efterkommere under Dokumentation.

Korrektion

Der laves ikke korrektioner af data udover hvad der allerede er beskrevet under datavalidering og databehandling.