Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Dorthe Larsen
39 17 33 07

dla@dst.dk

Hent som PDF

Asylansøgninger og opholdstilladelser

Statistikken er sammenlignelig over tid og kan også sammenlignes internationalt.

International sammenlignelighed

Statistikken kan sammenlignes internationalt.

Sammenlignelighed over tid

Statistikken over opholdsgrundlag afspejler lovgivningen på området og ændringer i lovgivningen kan medføre problemer i sammenligningen over tiden.

Fra 1. juli 2002 har det ikke været muligt at søge om asyl fra udlandet, hvorfor denne statistik er udgået.

Sammenhæng med anden statistik

Danmarks Statistik publicerer ikke anden statistik på området.

Udlændingestyrelsen publicerer statistik på området, og da Danmarks Statistik modtager sine data fra Udlændingestyrelsen er tallene sammenlignelige, da det er samme kilde.

Intern konsistens

Der er god intern konsistens.