Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik.
Flemming von Hadeln Løve
39 17 37 27

fll@dst.dk

Hent som PDF

Arbejdstidsregnskab (ATR)

Statistikken er relevant for brugere med interesse for arbejdsmarkedsstatistik og økonomisk statistik.

Brugerbehov

Brugere er politikere, interesseorganisationer, ministerier, styrelser, forskere, større private virksomheder og andre med interesse for udviklingen på det danske arbejdsmarked. Anvendelsesområderne er først og fremmest nationalregnskabet, økonomiske modeller, de økonomiske ministerier samt arbejdsmarkedets organisationer. Derudover sendes data fra Arbejdstidsregnskabet (ATR) til diverse internationale institutioner, fx. Eurostat, OECD, ILO.

Ved større revisioner af ATR, er disse beskrevet indgående i Statistikdokumentation og eventuelle uddybende notater på hjemmesiden. Derudover er brugerne orienteret så tidligt som muligt på brugerudvalg (brugerudvalg for arbejdsmarkedsstatistik og brugerudvalg for økonomisk statistik), i konjunkturforum og på interessegrupper om baggrund og hvornår ændringerne træder i kraft og for hvilken referenceperiode. Endvidere drøftes og koordineres revisioner af arbejdstidsregnskabet med nationalregnskabet.

Brugertilfredshed

Brugere med interesse for arbejdsmarkedsstatistik og økonomisk statistik har udtrykt tilfredshed med kvaliteten af statistikken. De har dog også udtrykt frustration i forhold til store databrud, især ved overgangen til eIndkomst-baserede kilder.

Brugerudvalg for Arbejdsmarkedsstatistik omfatter områderne beskæftigelse, ledighed, løntilskudsjob, lønstatistik og fraværsstatistik. Brugerudvalget afholder møde en eller to gange om året for at sikre en løbende kontakt og dialog om statistikkens omfang, udvikling, kvalitet og formidling med vigtige brugere af DSTs produkter indenfor brugerudvalgets emneområder.

Brugerudvalg for Økonomisk Statistik dækker emneområderne nationalregnskab, offentlige finanser, konjunkturstatistik, udenrigsøkonomi, globalisering, beskæftigelse, priser, forbrug og finansiel statistik. Udvalget holder normalt møde i juni og december.

På disse møder er ændringerne i arbejdstidsregnskabet generelt blevet taget godt imod, idet ingen brugere har tvivlet på at kvaliteten i arbejdstidsregnskabet er blevet væsentligt forbedret. Imidlertid har databruddene været svære for brugerne at håndtere. Især for nationalregnskabet og dets brugere og for produktivitetskommissionen har omlægningen til eIndkomst - især med det meget betydelige fald i niveauet af præsterede timer - givet anledning til meget frustration og ekstraarbejde.

Fuldstændighed af data

I statistikkens leverancer til erhvervskorttidsforordningen (STS) har STS-populationen tidligere været større end blot den markedsmæssige sektor af økonomien, som forordningen omfatter, idet sektorkode 89 (NPISH: Non-profit institutioner rettet mod husholdninger) ikke var ekskluderet i leverancerne.

Fra statistikken blev omlagt til eIndkomst og frem til revisionen i september 2016 har afgrænsningen i leverancer til STS kun været sektorgruppen Virksomheder og organisationer, dvs. eksklusiv Offentlig forvaltning og service.

Med overgangen til at benytte arbejdsmarkedsregnskabet (AMR) som kilde, med data revideret tilbage til 2008, er STS-populationen ændret til kun at omfatte den markedsmæssige del af økonomien, som anbefalet af forordningen. Dette har været muligt, fordi data med revisionen foreligger på mere detaljerede sektorkoder.