Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Iben Birgitte Pedersen
39 17 36 03

ipe@dst.dk

Hent som PDF

Anmeldte forbrydelser

Kilden til statistikken er Rigspolitiets centrale anmeldelsesregister. Data modtages årligt via system-til-system indberetning. De modtagne data gennemløber en sandsynlighedskontrol i form af en sammenligning med data fra året før, centrale variable fejlsøges for valide værdier og ikke relevante anmeldelser fraselekteres.

Kilder

Rigspolitiets centrale anmeldelsesregister.

Indsamlingshyppighed

Årlig.

Indsamlingsmetode

System-til-system indberetning.

Datavalidering

De modtagne data gennemløber en sandsynlighedskontrol i form af en sammenligning med data fra året før. Eventuelle store udsving i fordelingen af centrale variable søges forklaret, evt. ved kontakt til Rigspolitiet.

Databehandling

Centrale variable fejlsøges for valide værdier. Ikke relevante anmeldelser fraselekteres, fx. anmeldelser af lovovertrædelser, der er begået på Grønland eller på Færøerne. Politiets indberettede gerningskode konverteres til en DST-gerningskode, der er hierarkisk opbygget.

Korrektion

Der foretages ikke korrektioner af data udover hvad der allerede er beskrevet under datavalidering og databehandling.