Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Iben Birgitte Pedersen
39 17 36 03

ipe@dst.dk

Hent som PDF

Anmeldte forbrydelser

Statistikken anvendes bredt af myndigheder, organisationer, forskere og i pressen, som grundlag for offentlig og privat planlægning, uddannelse, forskning og offentlig debat. Fremsatte synspunkter og ønsker fra centrale brugere tages i betragtning ved udarbejdelse af statistikken.

Brugerbehov

Brugere af statistikken er ministerier (primært Justitsministeriet), politikredsene, retterne, kommuner og regioner, organisationer, uddannelsesinstitutioner, forskningsinstitutioner, pressen, private virksomheder og privatpersoner.

Brugertilfredshed

Statistikken bliver ofte brugt af pressen og tabellerne i Statistikbanken bliver hyppigt anvendt. I forbindelse med udarbejdelse af årspublikationen Kriminalitet afholdes et møde med centrale brugere af statistikken. Fremkomne synspunkter og ønsker inddrages i planlægningen af den publicerede statistik.

Fuldstændighed af data

Ikke relevant for denne statistik.