Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Befolkning og uddannelse, Personstatistik
Iben Birgitte Pedersen
39 17 36 03

ipe@dst.dk

Hent som PDF

Anmeldte forbrydelser (kvt.)

Kilden til statistikken er Rigspolitiets centrale anmeldelsesregister. Data modtages kvartalsvis via system-til-system-indberetning.

De modtagne data gennemløber en sandsynlighedskontrol i form af en sammenligning med data fra året før, centrale variable fejlsøges for valide værdier og ikke relevante anmeldelser fraselekteres.

Sæsonkorrektion foretages for seksualforbrydelser, voldsforbrydelser, ejendomsforbrydelser og andre straffelovsforbrydelser, samt udvalgte lovovertrædelser herunder, hvor der kan registreres sæsonudsving.

Beregningerne af specielt de seneste sæsonkorrigerede værdier er delvist baseret på fremskrivninger af den observerede serie, og derfor vil pludselige ændringer i seriens forløb føre til en øget usikkerhed som en direkte følge af større usikkerhed på fremskrivningerne. Udviklingen i statistikken under COVID-19 krisen i 2020 og 2021 har udløst større udsving i statistikken/serien ift. det normale forløb, og det har haft relativt stor vægt i forhold til, hvad det normale sæsonmønster forklarer. Vurderingen af de aktuelle udviklingsforløb i de sæsonkorrigerede tal skal derfor foretages med forsigtighed. Når de sæsonkorrigerede værdier er behæftet med større usikkerheder end normalt, vil det uvilkårligt også medføre større revisioner end normalt efterhånden som de fremskrevne værdi kan erstattes af faktisk observationer.

Kilder

Rigspolitiets centrale anmeldelsesregister.

Indsamlingshyppighed

Kvartalsvis.

Indsamlingsmetode

System-til-system indberetning.

Datavalidering

De modtagne data gennemløber en sandsynlighedskontrol i form af en sammenligning med data fra året før. Eventuelle store udsving i fordelingen af centrale variable søges forklaret, evt. ved kontakt til Rigspolitiet.

Databehandling

Centrale variable fejlsøges for valide værdier. Ikke relevante anmeldelser fraselekteres, fx. anmeldelser af lovovertrædelser, der er begået på Grønland eller på Færøerne. Politiets indberettede gerningskode konverteres til en DST-gerningskode, der er hierarkisk opbygget.

Korrektion

Sæsonkorrektion foretages på de vigtigste serier ved hjælp af JDemetra+. Kun serier med signifikant sæson sæsonkorrigeres. Der benyttes ved sæsonkorrektionen startår 1995. Der benyttes fast modelvalg. Der benyttes indirekte sæsonkorrektion, hvor dette er muligt, ellers direkte sæsonkorrektion.

Beregningerne af specielt de seneste sæsonkorrigerede værdier er delvist baseret på fremskrivninger af den observerede serie, og derfor vil pludselige ændringer i seriens forløb føre til en øget usikkerhed som en direkte følge af større usikkerhed på fremskrivningerne.

Udviklingen i statistikken under COVID-19 krisen i 2020 og 2021 har udløst større udsving i statistikken/serien ift. det normale forløb, og det har haft relativt stor vægt i forhold til, hvad det normale sæsonmønster forklarer.

Vurderingen af de aktuelle udviklingsforløb i de sæsonkorrigerede tal skal derfor foretages med forsigtighed. Når de sæsonkorrigerede værdier er behæftet med større usikkerheder end normalt, vil det uvilkårligt også medføre større revisioner end normalt efterhånden som de fremskrevne værdi kan erstattes af faktisk observationer.