Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Mona Larsen
39 17 33 99

mla@dst.dk

Hent som PDF

Animalske landbrugsprodukter

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik om Animalsk produktion og Jordbrugets prisforhold. Tallene offentliggøres i Statistikbanken under Animalsk produktion og Jordbrugets økonomi. Se mere på emnesiden om Animalsk produktion.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken offentliggøres ikke særskilt, men indgår i Nyt fra Danmarks Statistik om Animalsk produktion og Jordbrugets prisforhold.

Publikationer

Statistikken indgår i publikationen om Landbrug, som blev udarbejdet i årene fra 1999 til 2011.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under Animalsk produktion i tabellerne:

  • ANI11: Samlede værdier og indeks for animalske landbrugsprodukter (kvartal) efter indekstype
  • ANI2: Samlede værdier og indeks for animalske landbrugsprodukter (år) efter indekstype

Mængde- og prisindeks for animalske landbrugsprodukter offentliggøres under Jordbrugets økonomi i tabellerne:

  • ANI3: Mængde- og prisindeks for animalske landbrugsprodukter (år) efter varegruppe og indekstype
  • ANI302: Mængde- og prisindeks for animalske landbrugsprodukter (kvartal) (2015=100) efter varegruppe og indekstype
  • ANI303: Mængde- og prisindeks for animalske landbrugsprodukter (måned) (2015=100) efter varegruppe og indekstype

Adgang til mikrodata

Der er ikke adgang til statistikkens mikrodata.

Anden tilgængelighed

Ikke relevant for denne statistik.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

Statistikken offentliggøres ikke på et detaljeringsniveau, der nødvendiggør diskretionering.

Reference til metodedokumenter

Der findes ingen separate metodedokumenter for denne statistik.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.