Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Mona Larsen
39 17 33 99

mla@dst.dk

Hent som PDF

Animalske landbrugsprodukter

Statistikken anvendes af ministerierne, landbrugets organisationer, som grundlag til at udarbejde analyser og prognoser. Statistikkens grunddata og resultater indgår også i Nationalregnskabet.

Brugerbehov

Brugere er især, landbrugets organisationer og ministerierne samt de mange organisationer og enkeltpersoner, der beskæftiger sig med og er interesserede i produktionen af animalske produkter og anvendelsen af disse. Internt i Danmarks Statistik indgår data i Nationalregnskabet via Landbrugets bruttofaktorindkomst.

Brugertilfredshed

Statistikken diskuteres på møder i Brugerudvalget for Fødevarestatistik. Brugerudvalget består af de centrale brugere af statistikken med repræsentanter fra landbrugets og fiskeriets organisationer, Miljø- og Fødevareministeriet og forskningsinstitutioner.

Hovedindtrykket er, at de fleste brugere er tilfredse med statistikken. En stor del af grunddata til statistikken leveres til Eurostat, hvor data også bliver kontrolleret, foruden at en del af data indgår i Nationalregnskabet.

Fuldstændighed af data

Ikke relevant for denne statistik.