Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Mona Larsen
39 17 33 99

mla@dst.dk

Hent som PDF

Animalske landbrugsprodukter

Statistikken er udarbejdet siden 1900, men er i sin nuværende form sammenlignelig fra 1946. I forhold til statistikken om Priser og prisindeks for jordbrug, kan der være en lille forskel i disse i forhold til de prisindeks, der er i Animalske landbrugsprodukter. Dette skyldtes, en lille forskel i vægtsammensætningen på de enkelte grupper.

International sammenlignelighed

Der har tidligere været afleveret data vedrørende animalske produktbalancer til Eurostat. Men det stoppet fra 2010. Så det kan være muligt at finde mere eller mindre sammenlignelige data indtil 2010 i Eurostat.

Sammenlignelighed over tid

Statistikken har en lang historie, og siden 1900 er det muligt at sammenligne tidsserier for hovedtallene. De første årtier indeholder mange skøn og beregninger, men siden 2. verdenskrig har der været en fyldestgørende statistik på området. Der har gennem årene været mindre definitionsændringer.

Sammenhæng med anden statistik

Der bliver publiceret statistik af Fødevareministeriet, men også brancheforeningerne fx Mejeriforeningen om mælk og mejeriprodukter, Landbrug & Fødevare om svin, kvæg og får samt Fjerkrærådet om fjerkræ.

I statistikbanken bliver der under priser og prisindeks for jordbrug offentliggjort prisindeks for animalske produkter, der kan godt være en lille forskel i disse i forhold til de prisindeks, der er i Animalske landbrugsprodukter. Dette skyldtes, en lille forskel i vægtsammensætningen på de enkelte grupper.

Intern konsistens

Ikke relevant for denne statistik.