Gå til sidens indhold

Regnskabs­statistik

Her kan I indberette oplysninger til statistikken

 (English)

Indberet via virk.dk

Start indberetning

Virksomheder bruger typisk ca. 1 time på denne indberetning.

Upload XBRL-fil (DST's taksonomi)

Upload XBRL-fil

Læs mere under:
Hvordan kan I indberette?

Vælg indberetningsmåde ovenfor:

  • Blå knap: indtastning i digital blanket -  eller eventuel upload af bilag (kun for virksomheder med under 50 årsværk).
  • Grøn knap: upload af XBRL-fil (DST's taksonomi).

Virksomheder med forskudt regnskabsår udfylder for det regnskab, hvor regnskabsafslutningen ligger imellem 1. maj 2023 og 30. april 2024. Læs mere under: Frister for indberetning.

Hvad bliver jeres indberetning brugt til?

Her indberetter virksomheder detaljerede regnskabsposter fra bl.a. resultatopgørelsen, balancen og årets investeringer. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse udviklingen i erhvervslivet og anvendes kun til statistiske formål. Statistikken bruges af offentlige myndigheder, Eurostat, brancheorganisationer, journalister, studerende, politiske beslutningstagere og økonomer til bl.a. driftsøkonomiske analyser, erhvervspolitiske beslutninger og evaluering af den førte erhvervspolitik. Regnskabsstatistikken er et meget væsentligt input til opgørelsen af nationalregnskabet. Se "Nyt fra Regnskabsstatistik for private byerhverv" nederst på siden.

Mere om indberetningen:

Frister for indberetning
Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 5
Regnskabsafslutning: 1. maj til
30. sep. 2023
1. okt. til
31. dec. 2023
31. dec. 2023 1. jan. til
30. april 2024
31. dec. 2023
Indberetningsfrist: 2. apr. 2024 1. juli 2024 1. juli 2024 11. okt. 2024 1. juli 2024

Anmod om længere frist for: Gruppe 0, Gruppe 1, Gruppe 2, Gruppe 3, Gruppe 5.

Hvilke oplysninger skal I indberette?

Det er vigtigt, at indberetningen indeholder:

  • Resultatopgørelsens punkt 1 til 19 såsom nettoomsætning, vareforbrug, husleje, underentrepriser, leje/leasing. Disse oplysninger findes enten i den interne årsrapport med specifikationer eller i den skattemæssige årsopgørelse.
  • Balanceposterne som kan hentes fra årsrapporten.
  • Investeringer, der kan findes i årsrapporten eller den interne årsrapport med specifikationer eller den skattemæssige årsopgørelse. Vedrørende investeringsafgangen og beregningen af denne, se vejledningen i Virk-blanketten.
  • Hvis jeres firma er et moderselskab, skal I kun sende oplysninger om moderselskabet, ikke hele koncernen.
  • Virksomheder med forskudt regnskabsår udfylder for det regnskab, hvor regnskabsafslutningen ligger imellem 1. maj 2022 og 30. april 2023. Læs mere under: Frister for indberetning.

Oversigt over undersøgelsens spørgsmål

Nedenfor kan I hente en oversigt over alle spørgsmål i undersøgelsen - som kladde eller som forberedelse til jeres indberetning.

Se alle spørgsmål: Regnskabsstatistik 2023 - (PDF - kladde).

Typisk tidsforbrug pr. indberetning er ca. 1 time

Virksomheder kan frivilligt oplyse deres tidsforbrug i indberetningsløsningen. Virksomheder bruger typisk ca. 1 time på denne indberetning – inklusiv adgang, fremskaffelse af oplysninger, indtastning og eventuel support.
Regnskabsstatistik

Hvordan kan I indberette?

I kan vælge mellem følgende indberetningsmåder på Virk.dk:

  • Indtastning af digital blanket - eventuel upload af bilag.
  • Upload af XBRL-fil (DST's taksonomi).

Se alle spørgsmål: Regnskabsstatistik 2023 - (PDF - kladde).

Indberetning via digital blanket

Nogle felter i den digitale blanket kan være præudfyldt med oplysninger fra årsrapporten, som I har indberettet til Erhvervsstyrelsen: Orientering om præudfyldning - (PDF).

Start indberetning

Virksomheder med under 50 årsværk kan undtagelsesvist indberette via upload af den interne årsrapport med specifikationer eller den skattemæssige årsopgørelse. Se vejledning til upload af fil.

OBS: Virksomheder med over 50 årsværk kan IKKE foretage gyldig indberetning via upload, men skal anvende den digitale indtastningsløsning.

Indberetning via upload af XBRL-fil (DST's taksonomi)

Alle virksomheder kan indberette til Regnskabsstatistikken i XBRL-format. Det er vigtigt at anvende DST's taksonomi, så det ikke er årsrapporten til Erhvervsstyrelsen, der indberettes. Kontakt jeres revisor eller softwareudbyder for at høre mere.

Upload XBRL-fil

XBRL-skabelon - dansk/engelsk - (Excel).

Fuldmagtsaftale

Hvis jeres revisor skal indberette på jeres vegne, skal der oprettes en fuldmagtsaftale. Læs om aftalen her:

Opret fuldmagtsaftale, hvis jeres indberetning foretages af revisor .

Datafortrolighed og informationssikkerhed

Læs om datafortrolighed og informationssikkerhed.

Hvorfor skal I indberette?

Indberetningen er lovpligtig

EU-lovgivning forpligter Danmark til at producere en række statistikker om erhvervslivet.

Lov om Danmarks Statistik §§ 8-12a forpligter virksomheder til at indberette oplysninger til statistik.

Antal virksomheder med indberetningspligt til denne statistik

Danmarks Statistik anmoder hvert år ca. 9.000 virksomheder om en lovpligtig indberetning.

Hvordan udvælges virksomheder?

Statistikken omfatter virksomheder i private byerhverv. Statistikken omfatter ikke landbrug, fiskeri, pengeinstitutter, forsikring, almene boligselskaber, offentlig administration mv.

Større virksomheder: Hvert år anmodes ca. 5.000 virksomheder med 50 eller flere ansatte (fuldtidsårsværk) – samt virksomheder med en årlig momsomsætning på 200 mio. kr. eller mere – om en lovpligtig indberetning. Disse virksomheder indgår altid i stikprøven.

Mindre virksomheder: Hvert år anmodes ca. 4.000 virksomheder med 0-49 ansatte om en lovpligtig indberetning. Disse virksomheder udtages i en repræsentativ stikprøve og indberetter normalt i minimum to år, hvorefter der kan følge en pause. Mulighed for pause afhænger af virksomhedens branche og størrelse.

Læs mere om dataindsamling fra virksomheder.

Hjælp til indberetning
Brug for hjælp?

Vores supportteam kan svare jer via e-mail eller ringe jer op.

Support til indberetning.

Længere frist?

I kan anmode om længere frist via vores supportformular.

Anmod om længere frist for:

Gruppe 0, Gruppe 1, Gruppe 2, Gruppe 3, Gruppe 5.

Seneste "Nyt fra Regnskabsstatistik for private byerhverv"

Markant stigning i erhvervslivets overskud i 2021

3. maj 2023

Markant stigning i erhvervslivets overskud i 2021

Erhvervslivets resultat før selskabsskat steg med 231 mia. kr. i 2021 i forhold til året før. Det er en stigning på 55 pct., og det er bemærkelsesværdigt, at 10 virksomheder tilsammen stod for over halvdelen af stigningen.

Tabeller i Statistikbanken om 'Virksomheders økonomi og regnskaber'


Emneside: Regnskabsstatistik for private byerhverv.

Statistikdokumentation: Regnskabsstatistik for private byerhverv.
Statistikdokumentation: Regnskabsstatistik for primære erhverv.
Statistikdokumentation: Små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering.

Support til indberetning

Kontakt os via vores supportformular. Vi kan svare via e-mail eller ringe dig op.

Support til indberetning

Anmod om udsættelse af frist