Gå til sidens indhold

Små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering

Kontaktinfo

Erhvervslivets Udvikling, Erhvervsstatistik.
Alina Grecu
39 17 37 31

agc@dst.dk

Hent som PDF

Små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering

Formålet med statistikken Små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering er at give viden om adgang til finansiering. Der er tale om en opdatering af tilsvarende undersøgelser for perioderne 2007, 2009/2010, 2014 og 2018r at give det bedst mulige sammenligningsgrundlag er undersøgelsen gentaget med et næsten uændret indhold.

Indhold

Statistikken belyser små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering, herunder lånefinansiering, egenkapitalfinansiering og andre former for finansiering. Resultater formidles i Nyt fra Danmarks Statistik og relaterede tabeller i Statistikbanken.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Statistikken er årlig og spørgeskemabaseret. Data indsamles via digital indberetning. Datavalidering sker via kontroller og hjælpeinformationer i det digitale skema samt ved efterfølgende kontroller og genkontakt til indberettere. De offentliggjorte resultater er opregnet til populationen. Der stratificeres på branche og virksomhedsstørrelse samt højvækst-virksomheder, vækstiværksættere og øvrige virksomheder.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken giver opdateret viden om vækstbetingelserne i dansk erhvervsliv, specifikt om virksomhedernes adgang til finansiering, og gennemføres i samarbejde med og med finansiering fra Erhvervsministeriet. Herudover forventes undersøgelsen brugt af andre ministerier, Danmarks Nationalbank samt brancheorganisationer og forskere.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Der er udarbejdet usikkerhedsberegninger. Svarprocenten i undersøgelsen er 93 pct., og omfanget af delvist mangelfulde besvarelser begrænset.

Kvaliteten af statistikken vurderes samlet set at være høj.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Undersøgelsen er kendetegnet ved relativt høj aktualitet (kort tid mellem referenceperiode og offentliggørelse af resultater) og høj punktlighed (ingen forsinkelser i offentliggørelse). Resultater for 2014 blev offentliggjort uden forsinkelser i NYT fra Danmarks Statistik og relaterede tabeller i Statistikbanken medio april 2015. Resultater for 2018 offentliggøres uden forsinkelser ultimo oktober 2019.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken for 2018 giver viden om små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering. Der er tale om en opdatering af tilsvarende undersøgelser for perioderne 2007 og 2009/2010 samt 2014. For 2007 og 2009/2010 findes også resultater for en række andre europæiske lande. For at give det bedst mulige sammenligningsgrundlag er undersøgelsen gentaget med et næsten uændret indhold.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Resultater formidles i Nyt fra Danmarks Statistik og relaterede tabeller i Statistikbanken.

Læs mere om tilgængelighed