Gå til sidens indhold

Passager- og færgeruter

Her kan I indberette oplysninger til statistikken

Indberet via virk.dk

Start indberetning

Virksomheder bruger typisk ca. 10 minutter på denne indberetning.

Hvad bliver jeres indberetning brugt til?

Her indberetter færgeruteoperatører antal ture, overførte passagerer og kørertøjer, lastbilgods og andet gods. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse transport af personer og gods med færger og passagerskibe mellem to danske havne eller mellem en dansk og en udenlandsk havn. Statistikken bruges af EU-Kommissionen, ministerier, organisationer, havnevirksomheder, rederier og andre virksomheder. Se "Nyt fra statistikken" nederst på siden.

Mere om indberetningen:

Frister for indberetning

Fristen for indberetning er den 15. i den efterfølgende måned.

Anmod om længere frist.

Hvilke oplysninger skal I indberette?

Her kan I hente en oversigt over alle spørgsmål i undersøgelsen som kladde eller som forberedelse til jeres indberetning.
OBS: Kladden kan indeholde spørgsmål, der ikke vises til alle virksomheder i den digitale indberetningsløsning.

Se alle spørgsmål: Passager- og færgeruter (PDF - kladde).

Typisk tidsforbrug pr. indberetning er ca. 10 minutter

Virksomheder kan frivilligt oplyse deres tidsforbrug i indberetningsløsningen. Virksomheder bruger typisk ca. 10 minutter på denne indberetning – inklusiv adgang, fremskaffelse af oplysninger, indtastning og eventuel support.

Passager-og-faergeruter

Hvordan kan I indberette?

Indberet digitalt med MitID Erhverv. Ejere af enkeltmandsvirksomheder kan også indberette med deres private MitID til erhverv.

Vælg START INDBERETNING øverst på denne side, og indberet med MitID Erhverv.

  • Når I er logget ind, kan I indberette til flere statistikker og for flere perioder.
  • Hvis indberetningen afbrydes, kan I gemme en kladde.
  • I kan genåbne og rette indsendte indberetninger med MitID Erhverv.

Koder for skibsregister til indberetning af Passager- og færgeruter (Excel).

Hvorfor skal I indberette?

Indberetningen er lovpligtig

EU-lovgivning forpligter Danmark til at producere en række statistikker om erhvervslivet.

Lov om Danmarks Statistik §§ 8-12a forpligter virksomheder til at indberette oplysninger til statistik.

Antal virksomheder med indberetningspligt til denne statistik

Danmarks Statistik anmoder hvert år ca. 60 virksomheder om lovpligtig, månedlig indberetning.

Hvordan udvælges virksomheder?

Statistikken omfatter de ruter, som har et transportarbejde på mindst 100.000 personkm (antal passagerer gange distance) eller 10.000 bilkm (antal biler gange distance) om året. Opgørelsen dækker derfor ikke en del mindre færgeruter, der gør tjeneste i kortere overfarter og hovedsageligt befordrer passagerer og gods til småøer med videre.

Læs mere om dataindsamling fra virksomheder.

Hjælp til indberetning
Brug for hjælp?

Vores supportteam kan svare jer via e-mail eller ringe jer op.

Support til indberetning.

Længere frist?

I kan anmode om længere frist via vores supportformular.

Anmod om længere frist.

Seneste "Nyt fra statistikken"

Største godsmængder i danske havne i 13 år

12. maj 2023

Største godsmængder i danske havne i 13 år

I 2022 blev der langet 97,2 mio. ton gods over de danske kajanlæg. Det er en stigning på 2 pct. sammenlignet med året før, og den største godsmængde de danske havne har håndteret siden 2008.

Tabeller i Statistikbanken om 'Passagerer og transportruter'


Emneside: Passagerer og transportruter.

Statistikdokumentation: Passager- og færgefart i danske havne.

Statistikdokumentation: Skibsfarten på danske havne.

Support til indberetning

Kontakt os via vores supportformular. Vi kan svare via e-mail eller ringe dig op.

Support til indberetning

Anmod om udsættelse af frist