Gå til sidens indhold

Kommuners og regioners årsregnskab

Indberet på Virk.dk:

Der skal indberettes tre filer:

  • Årsregnskabsspecifikationer
  • Balancen
  • Specifikationer på omkostningssteder

Alle indberetningerne skal foretages i txt-filer.

Start indberetning

Indberetningsfrist

Fristen for indberetningen er 1. marts 2023.

Vejledning

For en beskrivelse af format og opsætning se:


Indberetningen skal overholde regelsættet i Budget- og Regnskabssystemet (www.budregn.sim.dk)

Supplerende oplysninger

Årsregnskabsspecifikationer skal indeholde kommune-/regionkode, funktion, dranst, ejerkode, gruppering, art og beløb i 1.000 kr. Vær særlig opmærksom på, at:

  • De angivne ejerforhold er retvisende
  • Betalinger til og fra staten/kommuner/regioner (art 4.6-4.8 og 7.6-7.8) er korrekte og dermed formodes at afspejle modkontering hos modparten (stat/kommune/region)
  • Alle beløb på funktion 5.48.68 er registreret på autoriserede grupperinger.

Balancen skal indeholde kommune-/regionkode, funktion, dranst, ejerkode, gruppering, beløb primo året i 1.000 kr. og beløb ultimo året i 1.000 kr.

Kommunernes specifikationer på omkostningssteder skal foretages på funktion 3.22.01 Folkeskoler, 3.22.05 Skolefritidsordninger, 3.22.08 Kommunale specialskoler, 5.25.13 Tværgående institutioner, 5.25.14 Daginstitutioner, 5.25.15 Fritidshjem og indeholde kommunekode, funktion, dranst, ejerforhold, stedkode, gruppering, art, beløb i 1.000 kr. og navn på omkostningssted.

Regionernes specifikationer på omkostningssteder skal foretages på funktion 1.10.01 (dranst 3), 1.10.02 (dranst 3), 2.10.01, 5.32.27, 5.55.78, 6.32.27, 6.51.53 og 6.55.78 og skal indeholde kommunekode, funktion, dranst, ejerforhold, stedkode, gruppering, art, beløb i 1.000 kr. og navn på omkostningssted.

Kontakt

Support til indberetning

Formål og anvendelse

Budgetter og regnskaber for kommuner og regioner redegør for den økonomiske situation i kommuner og regioner. Statistikken viser, hvordan kommuner og regioners midler er blevet brugt, hvordan de er budgetteret samt en status på den økonomiske situation.

Læs mere om indberetning til Danmarks Statistik

Emneside: Kommuner og regioner

Support til indberetning

Kontakt os via vores supportformular. Vi kan svare via e-mail eller ringe dig op.

Support til indberetning

Anmod om udsættelse af frist