Gå til sidens indhold

Kommuners og regioners årsbudget

Her kan I indberette oplysninger til statistikken

Indberet via virk.dk

Start indberetning

Her kan I uploade jeres txt-filer.

OBS: Der indberettes ved at uploade to txt-filer: én for budgetspecifikationer og én for budgetsammendrag.

Læs mere under: Hvordan kan I indberette?

Hvad bliver jeres indberetning brugt til?

Her indberetter kommuner og regioner deres årsbudgetter. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse brugen af kommuners og regioners midler, hvordan de er budgetteret samt en status på den økonomiske situation. Statistikken bruges af analytikere, forskere m.m. til offentlige planlægningsformål samt nationalregnskabet for offentlig forvaltning og service. Se "Nyt fra statistikken" nederst på siden.

Mere om indberetningen:

Frister for indberetning

Fristen for indberetningen er 16. november 2023.

Anmod om længere frist.

Hvilke oplysninger skal I indberette?

Der skal indberettes:

  • Budgetspecifikationer
  • Budgetsammendrag.

Indberetningerne skal foretages i txt-filer.

Budgetspecifikationer skal indeholde kommune-/regionkode, funktion, dranst, ejerkode, gruppering, art og beløb i 1.000 kr.

Vær særlig opmærksom på, at:

  • de angivne ejerforhold er retvisende.
  • betalinger til og fra staten/kommuner/regioner (art 4.6-4.8 og 7.6-7.8) er korrekte og dermed formodes at afspejle modkontering hos modparten (stat/kommune/region).

Budgetsammendrag skal indeholde kommune-/regionkode, funktion/funktionsgruppe (jf. budgetsammendragsskema modtaget fra Indenrigs- og Boligministeriet), dranst samt henholdsvis udgifter og indtægter for hver af de kommende fire budgetår (alle beløb i 1.000 kr., indtægter med minustegn).

Bemærk, at regionerne ikke længere forventes at indberette budgetspecifikationer på udvalgte omkostningssteder.

Retningslinjer for opsætning af kommuner og regioners regnskabsoplysninger (PDF).

Hvordan kan I indberette?

OBS: Der skal uploades i alt to txt-filer.

  • Udfyld oplysninger i regnearkene, og gem filerne på din PC eller tablet.
  • Vælg START INDBERETNING øverst på siden, og indberet med MitID Erhverv.
  • Vælg journalnummer og periode, og klik "Upload-pil2".
  • Opdater kontaktoplysninger.
  • Vælg begge filer på én gang, og tryk på "Upload". 

Uddybende vejledning til upload af fil (Type 3).

Hvorfor skal I indberette?

Indberetningen er lovpligtig

EU-lovgivning forpligter Danmark til at producere en række statistikker om erhvervslivet.

Lov om Danmarks Statistik §§ 8-12a forpligter virksomheder til at indberette oplysninger til statistik.

Antal kommuner og regioner med indberetningspligt til denne statistik

Alle kommuner og regioner har indberetningspligt til denne statistik, hvoraf cirka 45 indberetter til Danmarks Statistik, og resten indberetter til KMD.

Læs mere om dataindsamling fra virksomheder.

Hjælp til indberetning
Brug for hjælp?

Vores supportteam kan svare jer via e-mail eller ringe jer op.

Support til indberetning.

Længere frist?

I kan anmode om længere frist via vores supportformular.

Anmod om længere frist.

Seneste "Nyt fra statistikken"

Kommunerne budgetterer mest til børn og unge

18. januar 2024

Kommunerne budgetterer mest til børn og unge

Kommunerne budgetterer i 2024 med nettodriftsudgifter på 428 mia. kr. Det er i løbende priser en stigning på 28 mia. kr. eller 6,9 pct. sammenlignet med 2023. I 2024 går 27,1 pct. af budgettet til børn og unge.

Tabeller i Statistikbanken om 'Kommunernes regnskaber og budgetter'


Emneside: Kommunernes regnskaber og budgetter.
Emneside: Regionernes regnskaber og budgetter.

Statistikdokumentation: Budgetter og årsregnskaber for kommuner og regioner.

Support til indberetning

Kontakt os via vores supportformular. Vi kan svare via e-mail eller ringe dig op.

Support til indberetning

Anmod om udsættelse af frist