Gå til sidens indhold

Kommuners og regioners årsbudget

OBS: Virksomheder skal skifte til MitID Erhverv senest 30. juni 2023, hvor NemID ophører. Hjælp til MitID.

Her kan I indberette oplysninger til statistikken

Indberet via virk.dk

Start indberetning

Her kan I uploade jeres txt-filer.

OBS: Der indberettes ved at uploade to txt-filer: én for budgetspecifikationer og én for budgetsammendrag.

Læs mere under: ”Hvordan kan I indberette?”

Hvad bliver jeres indberetning brugt til?

Her indberetter kommuner og regioner deres årsbudgetter. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse brugen af kommuners og regioners midler, hvordan de er budgetteret samt en status på den økonomiske situation. Statistikken anvendes af analytikere, forskere m.m. til offentlige planlægningsformål samt nationalregnskabet for offentlig forvaltning og service. Se "Nyt fra statistikken" nederst på siden.

Mere om indberetningen:

Frister for indberetning

Fristen for indberetningen er 17. november 2022.

Anmod om længere frist.

Hvilke oplysninger skal I indberette?

Der skal indberettes:

  • Budgetspecifikationer
  • Budgetsammendrag.

Indberetningerne skal foretages i txt-filer.

Budgetspecifikationer skal indeholde kommune-/regionkode, funktion, dranst, ejerkode, gruppering, art og beløb i 1.000 kr.

Vær særlig opmærksom på, at:

  • de angivne ejerforhold er retvisende.
  • betalinger til og fra staten/kommuner/regioner (art 4.6-4.8 og 7.6-7.8) er korrekte og dermed formodes at afspejle modkontering hos modparten (stat/kommune/region).

Budgetsammendrag skal indeholde kommune-/regionkode, funktion/funktionsgruppe (jf. budgetsammendragsskema modtaget fra Indenrigs- og Boligministeriet), dranst samt henholdsvis udgifter og indtægter for hver af de kommende fire budgetår (alle beløb i 1.000 kr., indtægter med minustegn).

Bemærk, at regionerne ikke længere forventes at indberette budgetspecifikationer på udvalgte omkostningssteder.

Retningslinjer for opsætning af kommuner og regioners regnskabsoplysninger (PDF).

Hvordan kan I indberette?

Indberet digitalt via computer eller tablet med MitID/NemID medarbejdersignatur.

Vælg START INDBERETNING ovenfor, og indberet med MitID/NemID medarbejdersignatur.

  • Når I er logget ind, kan I indberette til flere statistikker og for flere perioder.
  • Indtast kontaktoplysninger.
  • Vælg fil og tryk indsend.
  • Gentag for næste fil.

Der skal uploades to txt-filer, se eventuelt vejledning herunder.

Vejledning til upload af fil (PDF).

Hvorfor skal I indberette?

Indberetningen er lovpligtig

EU-lovgivning forpligter Danmark til at producere en række statistikker om erhvervslivet.

Lov om Danmarks Statistik §§ 8-12a forpligter virksomheder til at indberette oplysninger til statistik.

Antal kommuner og regioner med indberetningspligt til denne statistik

Alle kommuner og regioner har indberetningspligt til denne statistik, hvoraf cirka 45 indberetter til Danmarks Statistik, og resten indberetter til KMD.

Læs mere om dataindsamling fra virksomheder.

Hjælp til indberetning
Brug for hjælp?

Vores supportteam kan svare jer via e-mail eller ringe jer op.

Support til indberetning.

Længere frist?

I kan anmode om længere frist via vores supportformular.

Anmod om længere frist.

Seneste "Nyt fra statistikken"

 

Kommunerne budgetterer med 400,6 mia. kr.

18. januar 2023

Kommunerne budgetterer med 400,6 mia. kr.

Kommunerne budgetterer med nettodriftsudgifter på 400,6 mia. kr. i 2023. Det er en stigning på 10,6 mia. kr. fra 2022 i løbende priser eller 2,7 pct. Udgifterne til Senior- og førtidspension samt

Tabeller i Statistikbanken om 'Kommunernes regnskaber og budgetter'


Emneside: Kommunernes regnskaber og budgetter.

Emneside: Regionernes regnskaber og budgetter.

Statistikdokumentation: Budgetter og årsregnskaber for kommuner og regioner.

Support til indberetning

Kontakt os via vores supportformular. Vi kan svare via e-mail eller ringe dig op.

Support til indberetning

Anmod om udsættelse af frist