Gå til sidens indhold

Intrastat

Danmarks Statistik belyser også, hvordan COVID-19 påvirker alle områder af erhvervslivet. Din indberetning er vigtig for at belyse forholdene i din branche.

Bemærk ændringer fra 1. januar 2022:

INTRASTAT EKSPORT:

 • Nye obligatoriske oplysninger: Indberettere med en årlig Intrastat eksport på 10 mio. DKK eller mere i 2021 skal fra januar 2022 indberette varers oprindelsesland og varemodtagers momsnummer.
 • Transaktionsarter: Der tilføjes nye koder, og indholdet i enkelte koder ændres.
 • Filformater: Tre forældede filformater udgår: FTP, INTRA-DK, NY INTRA-DK. Der kommer ikke nye filformater.
 • Ny tærskelværdi: Virksomheder med en årlig Intrastat eksport i 2021 under 10 mio. DKK fritages for indberetning.

Læs mere om ændringer til INTRASTAT EKSPORT i 2022.

INTRASTAT IMPORT:

 • Transaktionsarter: Der tilføjes nye koder, og indholdet i enkelte koder ændres.
 • Filformater: Tre forældede filformater udgår: FTP, INTRA-DK, Ny INTRA-DK. Der kommer ikke nye filformater.
 • Ny tærskelværdi: Virksomheder med en årlig Intrastat import i 2021 under 13 mio. DKK fritages for indberetning.

Læs mere om ændringer til INTRASTAT IMPORT i 2022.

Indberetning via IDEP.web:

Start indberetning

Virksomheder bruger typisk ca. 30-60 minutter på denne indberetning.

Se vejledninger til indberetning via IDEP.web

Store byrdelettelser til mindre eksportører og importører

I de kommende år vil en modernisering af Intrastat reducere erhvervslivets samlede byrde ved indberetning til Intrastat med 25-50 pct.

 • Ud af ca. 5.000 indberettere til Intrastat Import vil op mod 3.000 mindre importører gradvist blive fritaget.
 • Ud af ca. 4.000 indberettere til Intrastat Eksport vil op mod 1.000 mindre eksportører forventeligt kunne fritages.
 • Virksomheder, der fortsat skal indberette til Intrastat Eksport, skal fra januar 2022 afgive ekstra oplysninger om oprindelsesland og momsnummer på den udenlandske varemodtager.

Tærskelværdier for pligt til at indberette til Intrastat Eksport og Intrastat Import fra 2022:

Intrastat Eksport i 2021 Indberetning i 2022
10 mio. DKK og derover Skal indberette
Under 10 mio. DKK Skal ikke indberette
   
Intrastat Import i 2021 Indberetning i 2022
13 mio. DKK og derover Skal indberette
Under 13 mio. DKK Skal ikke indberette

Læs mere om modernisering af Intrastat og nye krav til indberetning fra januar 2022.

Indberetningsfrister og udsættelser - Gruppe 1
Indberetningsfrister og udsættelser - Gruppe 2
Support og udsættelse
Formål, anvendelse og lovhjemmel
Hvad skal indberettes til Intrastat?

Intrastat er systemet bag statistikken, der beskriver Danmarks varehandel med de øvrige EU-lande samt Nordirland.

For både import eller eksport skal følgende oplysninger angives:

 • Referenceperiode (måned, hvor varen passerer dansk grænse)
 • Varekode i henhold til Den Kombinerede Nomenklatur (KN)
 • Partnerland
 • Transaktionens art
 • Fakturaværdi i hele DKK.
 • Nettovægt i hele kg og/eller supplerende enhed, fx liter, stk. (hvis det kræves i henhold til den aktuelle varekode).

Derudover skal pligtige virksomheder til eksport indberette følgende oplysninger:

 • Varemodtagers momsnummer
 • Varens oprindelsesland

Bemærk, at disse to oplysninger er obligatoriske til Intrastat Eksport fra og med januar 2022. De indgår ikke i Intrastat Import. Se mere på www.dst.dk/nyintrastat.

Se uddybende vejledninger her:

Hvornår er man pligtig til Intrastat?

Virksomheder har lovpligt til at indberette til Intrastat, hvis deres varehandel med andre EU-lande samt eventuelt Nordirland overstiger visse tærskler.

Virksomheder gøres pligtige til Intrastat Eksport i 2022, hvis:

 • den samlede vareeksport til andre EU-lande samt Nordirland i 2021 oversteg 10 mio. DKK, eller
 • vareeksporten til andre EU-lande samt Nordirland i løbet af 2022 overstiger 10 mio. DKK.

Virksomheder gøres pligtige til Intrastat Import i 2022, hvis:

 • den samlede vareimport fra andre EU-lande samt Nordirland i 2021 oversteg 13 mio. DKK, eller
 • vareimporten fra andre EU-lande samt Nordirland i løbet af 2022 overstiger 13 mio. DKK.

Danmarks Statistik anvender tidligere angivelser til Intrastat til at fastslå omfanget af den enkelte virksomheds handel med andre EU-lande samt Nordirland i 2021. Til løbende monitorering af ikke-pligtige virksomheders handel med EU samt Nordirland i 2022 anvendes angivelserne på momsblankettens rubrik a/b.

Virksomheder, som er udvalgt på baggrund af handel i 2021, vil blive gjort pligtige fra og med januar 2022, mens virksomheder, der krydser tærsklerne for handel i 2022, vil blive gjort pligtige fra den måned, hvor tærsklen krydses.

Hvordan retter jeg i indberetningen?
Fejlsøgning af Intrastat
Intrastat og momsangivelse

Support til indberetning

Kontakt os via vores supportformular. Vi kan svare via e-mail eller ringe dig op.

Support til indberetning

Anmod om udsættelse af frist

Databeskyttelse af personoplysninger

Oplysninger om vores behandling af personoplysninger mv.

Læs mere om databeskyttelse

Store byrdelettelser på vej for mindre eksportører og importører

I de kommende år vil det blive muligt at fritage et stort antal virksomheder fra indberetning til Intrastat. Samtidig vil de virksomheder, der fortsat skal indberette deres eksport, skulle inkludere to nye variable i deres indberetning.

Læs mere om byrdelettelser på Intrastat

Anbefalede browsere

Digitale blanketter fungerer ikke optimalt i Internet Explorer. Brug en moderne browser, fx Chrome, Firefox eller Edge. 
NemID nøglefil fungerer ikke i Edge og Safari.

Læs mere om understøttede browsere