Gå til sidens indhold

Intrastat

 Danmarks Statistik normaliserer opfølgning på manglende indberetning efter COVID-årene. Læs mere her.

Bemærk ændringer fra 1. januar 2022:

INTRASTAT EKSPORT:

 • Nye obligatoriske oplysninger: Indberettere med en årlig Intrastat eksport på 10 mio. DKK eller mere i 2021 skal fra januar 2022 indberette varers oprindelsesland og varemodtagers momsnummer.
 • Transaktionsarter: Der tilføjes nye koder, og indholdet i enkelte koder ændres.
 • Filformater: Tre forældede filformater udgår: FTP, INTRA-DK, NY INTRA-DK. Der kommer ikke nye filformater.
 • Ny tærskelværdi: Virksomheder med en årlig Intrastat eksport i 2021 under 10 mio. DKK fritages for indberetning.

Læs mere om ændringer til INTRASTAT EKSPORT i 2022.

INTRASTAT IMPORT:

 • Transaktionsarter: Der tilføjes nye koder, og indholdet i enkelte koder ændres.
 • Filformater: Tre forældede filformater udgår: FTP, INTRA-DK, Ny INTRA-DK. Der kommer ikke nye filformater.
 • Ny tærskelværdi: Virksomheder med en årlig Intrastat import i 2021 under 13 mio. DKK fritages for indberetning.

Læs mere om ændringer til INTRASTAT IMPORT i 2022.

Indberetning via IDEP:

Start indberetning

Virksomheder bruger typisk ca. 30-60 minutter på denne indberetning.

Se vejledninger til indberetning via IDEP.

Intrastat belyser udvikling i virksomheders varehandel med andre EU-lande og Nordirland.

Statistikken dækker en væsentlig del af Danmarks samlede import og eksport af varer. Den er en vigtig kilde til Danmarks nationalregnskab og betalingsbalance. Den bruges også som grundlag for politikudvikling, markedsanalyser m.m. både nationalt og internationalt, herunder af EU, FN og IMF.

Indberetningsfrister og udsættelser - Gruppe 1
Indberetningsfrister og udsættelser - Gruppe 2
Hvilke oplysninger skal jeg indberette?

Importører indberetter én varepost for hver varetype (varekode), der er importeret i referencemåneden med samme transaktionsart og samme partnerland i EU + Nordirland. Mere om IMPORT.

Eksportører skal også opdele vareposter i forhold til varens oprindelsesland og modtagers momsnummer. Det vil sige, at der indberettes én varepost for hver varetype (varekode), der er eksporteret i referencemåneden med samme transaktionsart, samme oprindelsesland og samme unikke varemodtager i EU + Nordirland. Mere om EKSPORT.

For hver varepost indberettes følgende oplysninger:

Læs mere her:

Vejledning til Intrastat 2022                                      

Fritagelsesliste  - varer, der ikke skal indberettes til Intrastat.

 

Vejledning til Intrastat 2021                                      

 
Support og udsættelse

Kontakt os

Anmod om forlænget frist

Support til indberetning - inklusiv hjælp til filformater.

Spørgsmål om indberetningens indhold kan rettes til Udenrigsøkonomi.

Formål, anvendelse og lovhjemmel
Hvornår er man pligtig til Intrastat?

Virksomheder har lovpligt til at indberette til Intrastat, hvis deres varehandel med andre EU-lande samt eventuelt Nordirland overstiger visse tærskler.

Virksomheder gøres pligtige til Intrastat Eksport i 2022, hvis:

 • den samlede vareeksport til andre EU-lande samt Nordirland i 2021 oversteg 10 mio. DKK, eller
 • vareeksporten til andre EU-lande samt Nordirland i løbet af 2022 overstiger 10 mio. DKK.

Virksomheder gøres pligtige til Intrastat Import i 2022, hvis:

 • den samlede vareimport fra andre EU-lande samt Nordirland i 2021 oversteg 13 mio. DKK, eller
 • vareimporten fra andre EU-lande samt Nordirland i løbet af 2022 overstiger 13 mio. DKK.

Danmarks Statistik anvender tidligere angivelser til Intrastat til at fastslå omfanget af den enkelte virksomheds handel med andre EU-lande samt Nordirland i 2021. Til løbende monitorering af ikke-pligtige virksomheders handel med EU samt Nordirland i 2022 anvendes angivelserne på momsblankettens rubrik a/b.

Virksomheder, som er udvalgt på baggrund af handel i 2021, vil blive gjort pligtige fra og med januar 2022, mens virksomheder, der krydser tærsklerne for handel i 2022, vil blive gjort pligtige fra den måned, hvor tærsklen krydses.

Hvordan retter jeg i indberetningen?
Fejlsøgning af Intrastat
Intrastat og momsangivelse
Store byrdelettelser til mindre eksportører og importører

I de kommende år vil en modernisering af Intrastat reducere erhvervslivets samlede byrde ved indberetning til Intrastat med 25-50 pct.

 • Ud af ca. 5.000 indberettere til Intrastat Import vil op mod 3.000 mindre importører gradvist blive fritaget.
 • Ud af ca. 4.000 indberettere til Intrastat Eksport vil op mod 1.000 mindre eksportører forventeligt kunne fritages.
 • Virksomheder, der fortsat skal indberette til Intrastat Eksport, skal fra januar 2022 afgive ekstra oplysninger om oprindelsesland og momsnummer på den udenlandske varemodtager.

Tærskelværdier for pligt til at indberette til Intrastat Eksport og Intrastat Import fra 2022:

Intrastat Eksport i 2021 Indberetning i 2022
10 mio. DKK og derover Skal indberette
Under 10 mio. DKK Skal ikke indberette
   
Intrastat Import i 2021 Indberetning i 2022
13 mio. DKK og derover Skal indberette
Under 13 mio. DKK Skal ikke indberette

Læs mere om modernisering af Intrastat og nye krav til indberetning fra januar 2022.

Support til indberetning

Kontakt os via vores supportformular. Vi kan svare via e-mail eller ringe dig op.

Support til indberetning

Anmod om udsættelse af frist

Store byrdelettelser på vej for mindre eksportører og importører

I de kommende år vil det blive muligt at fritage et stort antal virksomheder fra indberetning til Intrastat. Samtidig vil de virksomheder, der fortsat skal indberette deres eksport, skulle inkludere to nye variable i deres indberetning.

Læs mere om byrdelettelser på Intrastat