Gå til sidens indhold

Om varekoder i Intrastat

EU’s Kombinerede Nomenklatur

Ved indberetning til Intrastat vil man blive bedt om at indberette på varekodeniveau. Varekoderne på Intrastat er 8-cifrede, og det numeriske system, som det er inddelt efter, kalder vi den Kombinerede Nomenklatur (KN). 

Kodesystemet er opbygget sådan, at de første seks cifre er lig HS, det Harmoniserede System, der er det internationale produktklassificeringssystem. Tilføjer man to cifre, får man den Kombinerede Nomenklatur. 

Nomenklaturen har en hierarkisk struktur, der starter bredt i varegrupper, og når ind til den mest specifikke vare. 

Eksempel på hierarkisk struktur:

KN8


Der er forskellige muligheder for at søge varekoder til indberetningen. Danmarks Statistik har en simpel søgemaskine, og EU tilbyder en veludviklet løsning, der dog kun er på engelsk. Derudover offentliggør vi årligt en række Excel-ark med årets varekoder - et med de officielle tekster og et med beskrivelser. Fra år til år ændres der i varekoderne fra EU, hvorfor vi ligeledes årligt offentliggør en liste med ændringerne fra sidste år.  


Hvor skal jeg starte og hvor får jeg hjælp?

I underkapitlerne nedenfor har vi samlet de vigtigste søgemaskiner, hvor man kan søge på specifikke ord. EU’s søgemaskine er at foretrække da den har et veludbygget søgeapparat. Derudover har vi samlet de excel-ark hvor alle varekoderne er beskrevet - enten med de officielle tekster eller forklarende tekster.

I underafsnittet ’KN afsnit og Kapitler’ har vi angivet de overordnede afsnit og kapitler der kan hjælpe med at guide i retning af de første to cifre i KN varekoden.

Hvis man har søgt og fortsat ikke finder den varekode man skal bruge skal henvendelsen ske til Toldstyrelsens toldvejledning på telefon 72 22 12 02.

Søgemaskiner
EU's søgemaskine for varekoder 3ceonline er et særdeles veludviklet værktøj til at udsøge varekoder. Søgemaskinen eksisterer på engelsk og fransk. Gå til EU's varekodeopslag
Danmarks Statistiks søgemaskine for varekoder Varekodeopslag søger i de ord der ligger i de forklarende tekster. Gå til varekodeopslag
SKAT's søgemaskiner EVITA
TARIC
Hvad bruger vi koderne til?

Det kan være en svær opgave at identificere de varekoder, man skal indberette på. Ikke desto mindre er det en særdeles vigtig del af udenrigshandelsstatistikken, der ikke kun bruges af offentlige brugere som finansministeriet, nationalbanken, EU m.fl., men også af de danske virksomheder i forbindelse med markedsanalyser.

Informationen om hvilke varer de danske virksomheder køber og sælger fra og til andre EU lande er central, ikke blot som redskab til markedsanalyser, men også som et politisk redskab til at vejlede beslutningstagere i forhold til hvilke handelsfremmende tiltag der er behov for.

KN afsnit og Kapitler
Afsnit Kapitel Indhold
1 1-5 Levende dyr, kød, fisk, mælk og æg
2 6-14 Vegetabilske produkter bortset fra fedt
3 15 Animalsk og vegetabilsk fedt
4 16-24 Tilberedte levnedsmidler, drikke og tobak
5 25-27 Sten, malm, petroliumsprodukter
6 28-38 Kemikalier, kemiske produkter
7 38-40 Plastvarer, gummivarer
8 41-43 Lædervarer, pelsværks mv.
9 44-46 Træ, kork og varer heraf
10 47-49 Papir og papirvarer
11 50-63 Tekstilvarer
12 64-67 Fodtøj, hatte, paraplyer
13 68-70 Varer af sten, keramik og glas
14 71 Ædle metaller, bijouterivarer
15 72-76 Uædle metaller og varer heraf
77 Kapitlet bruges ikke
78-83 Metaller, værktøj mm
16 84-85 Maskiner, elektrisk materiel
17 86-89 Transportmidler
18 90-92 Instrumenter inkl. ure og musikinstrumenter
19 93 Våben, ammunition
20 94-96 Møbler, legesager, diverse
21 97 Kunstværker, samleobjekter, antikviteter

Support til indberetning

Kontakt os via vores supportformular. Vi kan svare via e-mail eller ringe dig op.

Support til indberetning

Anmod om udsættelse af frist