Gå til sidens indhold

Store byrdelettelser på vej for mindre eksportører og importører

I de kommende år vil modernisering af Intrastat lette erhvervslivets samlede byrde ved indberetning til Intrastat med 25-50 pct.

  • Ud af ca. 5.000 indberettere til Intrastat Import vil op mod 3.000 mindre importører gradvist blive fritaget.
  • Ud af ca. 4.000 indberettere til Intrastat Eksport vil op mod 1.000 mindre eksportører forventeligt kunne fritages.
  • Virksomheder, der fortsat skal indberette til Intrastat Eksport, skal fra januar 2022 afgive ekstra oplysninger om oprindelsesland og momsnummer på den udenlandske varemodtager.

Tærskelværdier for pligt til at indberette til Intrastat Eksport og Intrastat Import fra 2022:

Intrastat Eksport i 2021 Indberetning i 2022
10 mio. DKK og derover Skal indberette
Under 10 mio. DKK Skal ikke indberette
   
Intrastat Import i 2021 Indberetning i 2022
13 mio. DKK og derover Skal indberette
Under 13 mio. DKK Skal ikke indberette

For brugerne af statistikken ventes ændringerne kun at få begrænset betydning, hovedsageligt i form af ændringer i den mest detaljerede statistik.

Ændringerne skyldes, at ny EU-lovgivning træder i kraft 1. januar 2022. Med den nye lovgivning forpligtes EU-landenes statistikmyndigheder til at udveksle mikrodata om EU-eksporten med de andre EU-landes nationale statistikmyndigheder. Udvekslingen vil ske i et lukket system, og data vil udelukkende blive anvendt til statistikformål.

Data udveksles for at skabe en ny kilde til opgørelse af de enkelte landes EU-import. Danmarks Statistik vil således fx kunne anvende tyske data for eksport til Danmark som en kilde til opgørelsen af den danske import fra Tyskland. I takt med at denne nye kilde fases ind i statistikproduktionen, vil det blive muligt at fritage størstedelen af de virksomheder, der indberetter EU-import.

Der skal indsamles ekstra oplysninger i eksporten for at andre lande kan anvende de udvekslede oplysninger. For at holde den samlede byrde ved indberetning af Intrastat Eksport neutral sænker den nye EU-lovgivning kravene til, hvor stor en del af eksportstatistikken som skal baseres på indberetning, hvilket giver mulighed for at fritage de mindste eksportører.

Nemmere indberetning af små forsendelser

Fra januar 2022 kan flere små forsendelser angives med varekoden 99500000. Angivelse af mængde, transaktionsart og oprindelsesland er frivillig på denne varekode for små forsendelser. Små forsendelser omfatter alle vareforsendelser, som er omfattet af en enkelt faktura, og hvis samlede værdi er maks. 7.400 DKK. Alle indberettere til Intrastat Eksport og Intrastat Import kan anvende kode 99500000 til små forsendelser med en maks. værdi på 7.400 kr.

Import: Betydning for indberettere
  Læs mere om ændringerne til INTRASTAT IMPORT i 2022
Betydning for brugerne

Hvis du bruger statistikken over Danmarks udenrigshandel med varer, betalingsbalance eller nationalregnskab, kan du her læse nærmere om, hvilken betydning ændringerne i Intrastat får for dig.

Ændrer indholdet af den nuværende statistik sig?

  • Nej, det vil være det samme indhold som i dag. Man vil fortsat kunne hente detaljeret eller aggregeret statistik over EU-handelen i Statistikbanken.
  • Offentliggørelsesfristerne vil være uændrede, og de første statistikker for en kalendermåned vil derfor blive offentliggjort ca. 40 dage efter månedens afslutning.

Hvordan ændrer metoden bag statistikken sig?

  • I EU-importen vil Danmarks Statistik anvende modtagne mikrodata til beregning af den EU-import, som små og mellemstore virksomheder foretager. Import foretaget af de store virksomheder vil fortsat være baseret på indberetninger fra disse virksomheder. De nye beregningsmetoder vil gradvist komme til at omfatte flere af de små og mellemstore virksomheder, som har EU-import, i takt med af erfaringsgrundlaget fra de modtagne mikrodata stiger.

Ændrer kvaliteten sig?

  • Nej, målet er, at kvaliteten af statistikken er den samme som i dag. Der kan dog komme databrud på detaljeret varekodeniveau (8-cifrede KN-varekoder).

Giver ændringerne i Intrastat nye muligheder?

På sigt giver nye data i Intrastat Eksport og udveksling af mikrodata bedre mulighed for:

  • Belysning af re-eksporten.
  • Flere analysemuligheder i forhold til, hvem de danske eksportører sender varerne til.
  • Belysning af oprindelseslandet i EU-importen.

Support til indberetning

Kontakt os via vores supportformular. Vi kan svare via e-mail eller ringe dig op.

Support til indberetning

Anmod om udsættelse af frist