Gå til sidens indhold

Store byrdelettelser til mindre eksportører og importører

Modernisering af Intrastat har siden 2020 reduceret erhvervslivets samlede byrde ved indberetning af udenrigshandel, og antal virksomheder, der skal indberette, er omtrent halveret.

Virksomheder, der skal indberette til Intrastat Eksport, har fra januar 2022 skullet afgive ekstra oplysninger om oprindelsesland og momsnummer på den udenlandske varemodtager. Disse oplysninger udveksles mellem EU-landene og bruges som kilde til at opgøre import. Dermed er det muligt at fritage mange mindre importører for indberetning af import. 

Modernisering af Intrastat har gjort det muligt at reducere antallet af virksomheder, der skal indberette import og/eller eksport til Danmarks Statistik. Fra 2020 til 2024 er antal virksomheder, der skal indberette til Intrastat, omtrent halveret. Moderniseringen af Intrastat gennemføres med støtte fra Eurostat.

Antal virksomheder med indberetningspligt til Intrastat:

2020 2021 2022 2023 2024*
Eksport 4.400 3.700 3.500 3.400 3.400
Import 5.600 4.600 4.100 3.000 2.000

* Forventet antal.


Tærskelværdier for indberetningspligt til Intrastat:

2021 2022 2023 2024
Eksport 5,2 mio. i 2020 10 mio. i 2021 11 mio. i 2022 11,3 mio. i 2023
Import 7,2 mio. i 2020 13 mio. i 2021 22 mio. i 2022 41 mio. i 2023

For brugerne af statistikken ventes ændringerne kun at få begrænset betydning, hovedsageligt i form af ændringer i den mest detaljerede statistik. Læs mere om betydningen for statistikkens brugere.

Ændringerne skyldes ny EU-lovgivning, der trådte i kraft 1. januar 2022. Med den nye lovgivning forpligtes EU-landenes statistikmyndigheder til at udveksle mikrodata om EU-eksporten med de andre EU-landes nationale statistikmyndigheder. Udvekslingen vil ske i et lukket system, og data vil udelukkende blive anvendt til statistikformål.

Data udveksles for at skabe en ny kilde til opgørelse af de enkelte landes EU-import. Danmarks Statistik vil således fx kunne anvende tyske data for eksport til Danmark som en kilde til opgørelsen af den danske import fra Tyskland. I takt med at denne nye kilde fases ind i statistikproduktionen, vil det blive muligt at fritage størstedelen af de virksomheder, der indberetter EU-import.

Der skal indsamles ekstra oplysninger i eksporten for at andre lande kan anvende de udvekslede oplysninger. For at holde den samlede byrde ved indberetning af Intrastat Eksport neutral sænker den nye EU-lovgivning kravene til, hvor stor en del af eksportstatistikken som skal baseres på indberetning, hvilket giver mulighed for at fritage de mindste eksportører.

Betydning for indberettere

Nemmere indberetning af små forsendelser i eksport og import

Fra januar 2022 kan flere små forsendelser angives med varekoden 99500000. Angivelse af mængde, transaktionsart og oprindelsesland er frivillig på denne varekode for små forsendelser. Små forsendelser omfatter alle vareforsendelser, som er omfattet af en enkelt faktura, og hvis samlede værdi er maks. 7.400 DKK. Alle indberettere til Intrastat Eksport og Intrastat Import kan anvende kode 99500000 til små forsendelser med en maks. værdi på 7.400 kr.

Særligt om import

De mindste importører fritages for indberetning af import

Tærskelværdien for pligt til indberetning af import er siden 2020 hævet fra 7,2 mio. til 22 mio. pr år. Hermed er ca. 2.000 mindre importører blevet fritaget for månedlig indberetning. Flere mindre importører vil forventeligt kunne fritages fra 2024.

Særligt om eksport

Ekstra oplysninger i indberetning af eksport

Fra 2022 skal virksomheder, der indberetter til Intrastat Eksport, angive oplysninger om de eksporterede varers oprindelsesland og momsnummer på den udenlandske varemodtager.

Virksomheder med et mindre omfang af udenrigshandel med varer kan indberette deres eksport forenklet

Fra 2023 kan pligtige virksomheder, der har en årlig eksport under 16,5 mio. kr. og en årlig import under 22 mio. (virksomheder i Eksport - gruppe 2), indberette forenklet til Intrastat Eksport.

En forenklet indberetning indebærer, at det er frivilligt at indberette varekode, varens oprindelsesland, transaktionens art, vægt og eventuelt supplerende enhed.

Virksomheder i gruppe 2 overflyttes til gruppe 1, hvis deres årlige eksport overstiger 16,5 mio., eller deres årlige import overstiger 22 mio. Herefter kan de ikke længere indberette eksport forenklet.

Betydning for statistikkens brugere

Hvis du bruger statistikken over Danmarks udenrigshandel med varer, betalingsbalance eller nationalregnskab, kan du her læse nærmere om, hvad moderniseringen af Intrastat betyder for dig.

Ændrer indholdet af den nuværende statistik sig?

  • Nej, det vil være det samme indhold som i dag. Man vil fortsat kunne hente detaljeret eller aggregeret statistik over EU-handelen i Statistikbanken.
  • Offentliggørelsesfristerne vil være uændrede, og de første statistikker for en kalendermåned vil derfor blive offentliggjort ca. 40 dage efter månedens afslutning.

Hvordan ændrer metoden bag statistikken sig?

  • I EU-importen vil Danmarks Statistik anvende modtagne mikrodata til beregning af den EU-import, som små og mellemstore virksomheder foretager. Import foretaget af de store virksomheder vil fortsat være baseret på indberetninger fra disse virksomheder. De nye beregningsmetoder vil gradvist komme til at omfatte flere af de små og mellemstore virksomheder, som har EU-import, i takt med af erfaringsgrundlaget fra de modtagne mikrodata stiger.

Ændrer kvaliteten sig?

  • Nej, målet er, at kvaliteten af statistikken er den samme som i dag. Der kan dog komme databrud på detaljeret varekodeniveau (8-cifrede KN-varekoder).

Giver ændringerne i Intrastat nye muligheder?

På sigt giver nye data i Intrastat Eksport og udveksling af mikrodata bedre mulighed for:

  • Belysning af re-eksporten.
  • Flere analysemuligheder i forhold til, hvem de danske eksportører sender varerne til.
  • Belysning af oprindelseslandet i EU-importen.

Support til indberetning

Kontakt os via vores supportformular. Vi kan svare via e-mail eller ringe dig op.

Support til indberetning

Anmod om udsættelse af frist