Gå til sidens indhold

Industriens produktion og omsætning

Vær opmærksom på, at login med NemID pr. 30. juni 2023 er ophørt. Fremover skal virksomheder anvende MitID Erhverv til at logge på offentlige tjenester. Hjælp til MitID.

Her kan I indberette oplysninger til statistikken

Indberet via virk.dk

Start indberetning

Virksomheder bruger typisk ca. 20-30 minutter på denne indberetning.

Hvad bliver jeres indberetning brugt til?

Her indberetter virksomheder i alle industrielle brancher deres månedlige omsætning fordelt på eksport- og hjemmemarkedet samt værdien af deres lagre. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse udviklingen i industriens produktion og omsætning. Statistikken bruges af medier, økonomer, finansverdenen og politiske beslutningstagere, der med denne statistik får en hurtig indikator for, hvordan det går i den danske industrisektor. Se "Nyt fra statistikken" nederst på siden.

Mere om indberetningen:

Frister for indberetning

Indberetningsfristen er den 14. i hver måned.

OBS: De første resultater skal offentliggøres allerede ca. 20 dage efter fristen, og statistikkens kvalitet afhænger af rettidig indberetning fra alle brancher.

Statistikken offentliggøres i "Nyt" fra Danmarks Statikstik ca. en måned efter indberetningsfristen og kan findes nederst på denne side.

Anmod om længere frist.

Hvilke oplysninger skal I indberette?

Her indberetter virksomhederne oplysninger om salg af egne varer og tjenester til hjemmemarked og eksport. Nogle virksomheder indberetter oplysninger om lagre. Skibsværfter og bådebyggerier indberetter oplysninger om udførte arbejdstimer.

I kan hente en oversigt over alle spørgsmål i undersøgelsen som kladde eller forberedelse til jeres indberetning. Kladden indeholder også vejledning. OBS: Kladden indeholder spørgsmål, der ikke vises til alle virksomheder i den digitale indberetningsløsning.

Se alle spørgsmål: Industriens produktion og omsætning - Kladde (PDF).

Sammenhæng mellem industriensproduktion og omsætning og industriens salg af varer (PDF).

Typisk tidsforbrug pr. indberetning er ca. 20-30 minutter.

Virksomheder kan frivilligt oplyse deres tidsforbrug i indberetningsløsningen. Virksomheder bruger typisk ca. 20-30 minutter på denne indberetning – inklusiv adgang, fremskaffelse af oplysninger, indtastning og eventuel support.

Hvordan kan I indberette?

Indberet digitalt med MitID Erhverv. Ejere af enkeltmandsvirksomheder kan også indberette med deres private MitID til erhverv.

Vælg START INDBERETNING øverst på siden, og indberet med MitID Erhverv

  • Når I er logget ind, kan I indberette til flere statistikker og for flere perioder.
  • Hvis indberetningen afbrydes, kan I gemme en kladde.
  • I kan genåbne og rette indsendte indberetninger med MitID Erhverv.
Hvorfor skal I indberette?

Indberetningen er lovpligtig

EU-lovgivning forpligter Danmark til at producere en række statistikker om erhvervslivet.

Lov om Danmarks Statistik §§ 8-12a forpligter virksomheder til at indberette oplysninger til statistik.

Antal virksomheder med indberetningspligt til denne statistik

Danmarks Statistik anmoder hvert år ca. 900 virksomheder om lovpligtig, månedlig indberetning.

Hvordan udvælges virksomheder?

Undersøgelsen er baseret på en stikprøve blandt danske industrivirksomheder i alle industrielle brancher:

  • Industrivirksomheder med under 20 beskæftigede (fuldtidsansatte/årsværk) udtrækkes ikke til stikprøven.
  • Industrivirksomheder med mellem 20 og 200 beskæftigede (fuldtidsansatte/årsværk) kan udtrækkes til stikprøven.
  • Alle industrivirksomheder med 200 eller flere beskæftigede (fuldtidsansatte/årsværk) er med i stikprøven.

Læs mere om dataindsamling fra virksomheder.

Hjælp til indberetning
Brug for hjælp?

Vores supportteam kan svare jer via e-mail eller ringe jer op.

Support til indberetning.

Længere frist?

I kan anmode om længere frist via vores supportformular.

Anmod om længere frist.

Seneste "Nyt fra statistikken"

Medicin gav stort fald i industriens produktion i juli

7. september 2023

Medicin gav stort fald i industriens produktion i juli

Industriens samlede produktion faldt 10,0 pct. fra juni til juli og 0,5 pct. i perioden maj-juli sammenlignet med de foregående tre måneder.

Tabeller i Statistikbanken om 'Industriens produktion og omsætning'


Emneside: Industriens produktion og omsætning.

Statistikdokumentation: Industriens produktion og omsætning.

Support til indberetning

Kontakt os via vores supportformular. Vi kan svare via e-mail eller ringe dig op.

Support til indberetning

Anmod om udsættelse af frist